Om persoonlijk contact voor iedereen mogelijk te maken bieden wij een nieuwe service aan voor onze klanten, namelijk videobellen met uw zaakbehandelaar bij Flanderijn. Klik hier voor meer informatie.

Ik heb een dwangbevel ontvangen

Een dwangbevel is een schriftelijk bevel van een overheidsorgaan gericht aan een persoon of rechtspersoon. Met dit 'bevel', dat dezelfde kracht heeft als een vonnis, mag  een geldsom bij de betrokken persoon worden geïncasseerd.

Waarom krijg ik een betekening van het dwangbevel?
Aan het dwangbevel is al heel wat vooraf gegaan. Zo heeft de schuldeiser een aantal herinneringen aan u gestuurd en heeft u niet betaald. Daarom heeft de schuldeiser een dwangbevel uitgevaardigd. Nu heeft u van de gerechtsdeurwaarder een betekening van het dwangbevel ontvangen waarin u wordt verzocht om de gehele schuld alsnog te voldoen.

Welke mogelijkheden heb ik?

U bent het eens met de inhoud van het dwangbevel
Het is belangrijk ervoor te zorgen dat u dit bedrag tijdig betaalt. In de betekening is meestal precies aangegeven welk bedrag betaald moet worden en aan wie dit bedrag betaald moet worden. U krijgt daar in principe twee dagen de tijd voor. In geval van twijfel kunt u contact opnemen met ons kantoor. In veel gevallen is het nog mogelijk een betalingsregeling te treffen. Doe dit wel binnen twee dagen.

U bent het niet eens met het dwangbevel
In dit geval adviseren wij u om binnen twee dagen bezwaar te maken tegen het dwangbevel.

Wanneer u niets doet
Als u geen actie onderneemt, is de kans groot dat de gerechtsdeurwaarder op korte termijn overgaat tot de verdere tenuitvoerlegging van het dwangbevel. De deurwaarder kan dan beslag leggen op (een deel van) uw inkomsten of op het saldo van uw bankrekening. Ook kan hij/zij beslag leggen op uw roerende zaken (bijvoorbeeld inboedel en auto) en onroerende zaken (bijvoorbeeld woning). Na zo’n beslag kunnen deze zaken in het openbaar worden verkocht. De opbrengst gaat naar de schuldeiser.

Direct betalen

Bent u het eens met de vordering? Betaal de openstaande schuld dan zo snel mogelijk via iDEAL.

Betaal via iDEAL
Meer weten?

Wilt u meer informatie? Bekijk de mogelijkheden waarop u contact kunt opnemen met ons.

Naar contact