Om persoonlijk contact voor iedereen mogelijk te maken bieden wij een nieuwe service aan voor onze klanten, namelijk videobellen met uw zaakbehandelaar bij Flanderijn. Klik hier voor meer informatie.

Ik heb een vonnis ontvangen

Een vonnis is een beslissing van een rechter. Die beslissing is genomen op grond van de eerdere dagvaarding. In het vonnis staat het bedrag waarvoor u bent veroordeeld.

Waarom krijg ik een betekening van het vonnis?
Aan het vonnis is al heel wat vooraf gegaan. Zo heeft de schuldeiser een aantal herinneringen aan u gestuurd en bent u door ons of iemand anders gevraagd om te betalen of uw verplichting na te komen. Helaas is de kwestie niet opgelost en is deze zaak voorgelegd aan de rechter. Nu heeft u  van de gerechtsdeurwaarder een betekening van het vonnis ontvangen waarin u wordt verzocht om de gehele schuld alsnog te voldoen.

U bent het eens met de inhoud van het vonnis
Het is belangrijk ervoor te zorgen dat u dit bedrag tijdig betaalt. In de betekening is meestal precies aangegeven welk bedrag betaald moet worden en aan wie dit bedrag betaald moet worden. U krijgt daar in principe twee dagen de tijd voor. In geval van twijfel kunt u contact opnemen met ons kantoor. In veel gevallen is het nog mogelijk een betalingsregeling te treffen. Doe dit wel binnen twee dagen.

U bent het niet eens met het vonnis
In dit geval adviseren wij u om binnen twee dagen bezwaar te maken tegen het vonnis.

Wanneer u niets doet
Als u geen actie onderneemt, is de kans groot dat de gerechtsdeurwaarder op korte termijn overgaat tot de verdere tenuitvoerlegging van het vonnis. De deurwaarder kan dan beslag leggen op (een deel van) uw inkomsten of op het saldo van uw bankrekening. Ook kan hij/zij beslag leggen op uw roerende zaken (bijvoorbeeld inboedel en auto) en onroerende zaken (bijvoorbeeld woning). Na zo’n beslag kunnen deze zaken in het openbaar worden verkocht. De opbrengst gaat naar de schuldeiser.

Direct betalen

Bent u het eens met de vordering? Betaal de openstaande schuld dan zo snel mogelijk via iDEAL.

Betaal via iDEAL
Meer weten?

Wilt u meer informatie? Bekijk de mogelijkheden waarop u contact kunt opnemen met ons.

Naar contact