Deelnemer Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders

Benut met Flanderijn de zekerheid van het Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders (GGDW). Het behoedt u als opdrachtgever voor nadelige financiële gevolgen ingeval van staking van de bedrijfsactiviteit van de deurwaarder.

Hoge eisen
Bij het GGDW aangesloten deurwaarders hebben een streepje voor. Ze voldoen aan hoge eisen, zowel op het gebied van liquiditeit en solvabiliteit als op kwaliteit. Het fonds onderwerpt de deelnemende kantoren periodiek aan strenge controles.

Initiatiefnemend kantoor
Flanderijn was nauw betrokken bij de oprichting van het GGDW. Medevennoot de heer M.G. van Eck en collega-gerechtsdeurwaarder J. Smit uit Ommen namen het initiatief.
Beiden zijn actief als bestuurslid van het fonds.

Alle vestigingen van Flanderijn zijn vanzelfsprekend nog steeds trotse deelnemers van het GGDW. Bekijk hier de folder.