Huur+

Flanderijn is van oudsher gespecialiseerd in het incasseren van huurachterstanden en andere aan huur gerelateerde vorderingen. Op bijna alle kantoren heeft Flanderijn gespecialiseerde afdelingen of medewerkers die zich bezig houden met huurincasso in de breedste zin van het woord.

Bij de ontwikkeling van het huur+ product heeft het maatschappelijke karakter van de huursector een grote rol gespeeld. De incassomethoden zijn er op gericht om een zo efficiënt mogelijke wijze de huurachterstand te incasseren en waar mogelijk ontruiming te voorkomen.

Het huur+ product biedt diensten aan op het gebied van creditmanagement vanaf het acceptatieproces tot en met de ontruiming waarbij volledige outsourcing van het debiteurenproces tevens tot de opties behoort. Op consultatieve wijze adviseren wij in samenspraak met de opdrachtgever over het meest passende creditmanagementproces.