Incasso is internationaal

Zoekt u ondersteuning bij het incasseren van vorderingen op debiteuren buiten Nederland? Flanderijn helpt u vooruit, zowel in het minnelijke als het gerechtelijke traject.

De medewerkers van onze afdeling Internationale incasso hebben veel kennis en expertise over trajecten in het buitenland. Afhankelijk van de fase waarin de zaak zich bevindt, verzorgen wij de incasso of we schakelen een partner in het buitenland in.

Specialist in het buitenland
Bij Flanderijn Internationale incasso werken specialisten. Ze hebben de benodigde kennis over de Europese Executoriale Titel (EET), het Europese betalingsbevel, conservatoire maatregelen en het aanvragen van exequaturs.