Minnelijke incasso: onze aanpak

Een betalingsachterstand omzetten in een betaling: dat is het doel van het incassotraject in de minnelijke fase. Flanderijn neemt desgewenst uw zaak officieel in behandeling en zet zich in voor een geslaagde incasso. Dit doen we in drie stappen.

  • We benaderen uw debiteur (schriftelijk en telefonisch en waar nodig persoonlijk). Uitgangspunten: respect en behoud relatie.

  • We berekenen incassokosten aan de debiteur, evenals wettelijke rente (over de hoofdsom)
    a. Voor consumenten rekenen we in de wet vastgestelde incassokosten.
    b. Voor zakelijke vorderingen gelden de afspraken zoals u die heeft vastgelegd in uw algemene voorwaarden. Heeft u geen specifieke afspraken gemaakt? Dan geldt de wettelijke regeling.

  • We sturen u een eindafrekening wanneer wij erin slagen de vordering in de minnelijke fase te incasseren of adviseren u over het vervolg.

Zodra wij in deze minnelijke fase het bedrag van de schuldenaar hebben ontvangen, maken wij de hoofdsom aan u over, evenals het bedrag aan ontvangen rente. Betaalt de debiteur niet? Dan is Flanderijn ook de gerechtsdeurwaarder die u verder helpt.

Snel en effectief tot een inningresultaat komen: zo doen we het.