Heeft u een vraag?

Bel: 088 - 209 2444

WhatsApp: 06 - 13 21 40 21

Alle kantoren zijn ma t/m do 8.30 - 20.00 uur en vrijdag 8.30 - 17.00 uur bereikbaar. Rotterdam is ma t/m do 8.00 - 20.00 uur en vrijdag 8.00 - 17.00 uur bereikbaar. Antwerpen is ma t/m vr 9.00 - 17.00 uur bereikbaar.


Onderzoek

Regelmatig doet Flanderijn onderzoek naar het betalingsgedrag in bepaalde sectoren. Zo is er onderzoek gedaan naar het betaalgedrag bij sportverenigingen en startende ondernemingen.

Marktonderzoek mei 2012
Een meerderheid van de Vlaamse KMO’s wordt geconfronteerd met onbetaalde facturen. Bovendien gaat het steeds vaker om een structureel probleem dat nog uitbreidt. Aan het eind van de rit worden tal van facturen nooit geïnd, waardoor KMO’s een aanzienlijk bedrag mislopen. Onbetaalde facturen worden te vaak afgeboekt of meteen in handen gegeven van advokaten of deurwaarders, wat dan weer de klantenrelaties schaadt. Slechts een minderheid van de betrokkenen kiest voor een minnelijk traject. Deze en andere conclusies vloeien voort uit een recent marktonderzoek dat in opdracht van Flanderijn Incasso werd uitgevoerd bij 200 Vlaamse KMO’s.

Resultaten marktonderzoek GFK


Onderzoeksresumé sportverenigingen 2011
In 2006 heeft incasso- en gerechtsdeurwaarderorganisatie Flanderijn Goos Marketing Research (GMR) een onderzoek laten uitvoeren onder penningmeesters van sportverenigingen naar de problemen rondom de inning van contributies en sponsorinkomsten.

De uitkomsten van de meting in 2006 waren onthutsend, bijvoorbeeld:

  • Bijna 20% van de verenigingen kon meer dan 5% van de contributie niet geïnd krijgen
  • Hockeyverenigingen schreven over 3 seizoenen gemiddeld bijna € 2.300 af aan niet inbare contributie (met als piek € 10.000) en in het tennis bedroeg dit € 2.000 (piek: € 5.000)
  • 42% van de sportverenigingen had te maken met niet inbare sponsorgelden, bij hockey en voetbal ligt dit percentage zelfs boven de 50%
  • Gemiddeld liepen de verenigingen ruim € 700 aan sponsorgelden per seizoen mis

Nu, bijna 5 jaar later heeft Flanderijn GMR opdracht gegeven het onderzoek opnieuw uit te voeren om na te gaan hoe de situatie zich heeft ontwikkeld. In vergelijking tot de meting van 2006 zijn er enkele nieuwe vragen, over bijvoorbeeld de ontwikkeling van de contributie, toegevoegd.

Volledige rapportage
Samenvatting en conclusies


Onderzoek startende ondernemers
Startende ondernemers doen nauwelijks iets aan het voorkomen van debiteurenproblemen. Dat maakt hen in de eerste vijf jaar van het ondernemerschap onnodig kwetsbaar. Los van de desinteresse en naïef debiteurenbeleid, wordt het wijzen van klanten op hun betalingsverplichtingen gezien als 'bedreigend' voor de relatie met die klant - ook als deze te laat of in zijn geheel niet betaalt. Dit blijkt uit het onderzoek 'het is uw geld' dat incasso-organisatie Flanderijn liet uitvoeren onder startende ondernemers. Hieronder vindt u het volledige rapport en een samenvatting van het rapport.

Volledige rapportage
Samenvatting en conclusies