De opdrachtgever loopt nul risico

juli 12, 2013

Sinds vorig jaar incasseert de landelijk opererende incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisatie  Flanderijn openstaande bedragen van doorrijders en kloppers voor tankstations. Het bedrijf is actief in veel andere branches en heeft kantoren verspreid door het hele land. Ook belangrijk: Flanderijn werkt bij bedragen tot 250 euro op basis van no cure, no pay. "Alles staat of valt met het voorwerk."

"Onze kracht is dat wij over een landelijke organisatie beschikken, met een uniforme aanpak", vertelt Teunis Nieuwpoort. "Wanneer je voortdurend andere gerechtsdeurwaarders in andere arrondissementen moet inschakelen, brengt dit extra kosten en vertraging met zich mee. Flanderijn heeft één automatiseringssysteem, één telefooncen­trale en biedt opdrachtgevers één aanspreekpunt. Regionaal actieve klanten kunnen in één van onze regiokantoren  terecht en landelijk actievepelers zijn welkom bij ons hoofdkantoor in Rotterdam. Wij hebben alles onder één dak, want  wij verrichten ook incassowerkzaamheden. In de praktijk  betekent  dit dat wij  eerst proberen een zaak minnelijk op te lossen, maar als gerechtsdeurwaarder kunnen wij ook snel de stap maken naar een procedure en zonodig beslag­legging."

Tankstations
Flanderijn werkt voor een veelheid aan bedrijven en organisaties, die actief zijn in verschillende branches. Tankstations werden  lange tijd gezien als een bedrijfstak met moeilijk te innen rekeningen. Totdat het toeval min of meer een rol speelde en Nieuwpoort zijn over­ buurman  Marco Meeldijk  - directeur van Fuels Services Nederland - beloofde een poging te wagen. "Hieruit bleek dat wij de problema­tiek van doorrijders en kloppers op succesvolle wijze konden aan­pakken", verklaart Mark  Mijdam. "Hierna zijn wij met BETA gaan praten, waarna zij haar leden de keuzemogelijkheden op het gebied van gerechtsdeurwaarders voorlegde. Dit bracht een kettingreactie op gang, omdat veel verschillende ondernemers met elkaar praten en Flanderijn hebben aanbevolen. Wij hebben nu ook bijvoorbeeld een contract met Lagendijk Benzinestations afgesloten." Ook voer­ de Flanderijn een pilot  uit voor enkele bestuursleden van BOVAG Tankstations, die volgens Mijdam succesvol is verlopen. lnmiddels is met Argos een samenwerkingsovereenkomst afgesloten en hebben meerdere oliemaatschappijen enthousiast gereageerd, laat Mijdam weten.

Nul risico
Wat houdt de werkwijze van Flanderijn in? Nieuwpoort geeft  ant­ woord: "Onze kracht bestaat uit goede formulieren, begeleiding en een gedegen aanpak. Ook wij hebben geen oplossing voor doorrij­ders met een vals kenteken. Maar doorrijders met een juist kenteken en vooral kloppers zijn goed te incasseren. Het belangrijkste hierbij is de voorbereiding. Vanaf de tankincassotool op onze website kun­nen formulieren  worden gedownload. Om de kans van slagen zo hoog mogelijk te houden, dienen deze goed en volledig te worden ingevuld. Dit geldt ook voor kloppers, al is het vaak lastig om in een drukke shop met wachtende klanten de tijd te nemen om een formulier juist in te vullen." Tot een bedrag van 250 euro [voorafgaat aan het gerechtelijke traject, red.] werkt Flanderijn in het minnelijke traject op basis van no cure, no pay. "Vaak  wordt door incassobureaus of gerechtsdeurwaarders een klein bedrag in reke­ning gebracht, maar wij verdienen dus alleen als wij incasseren. De opdrachtgever loopt nul risico", aldus Mijdam. Jaren geleden heeft Flanderijn onderzocht  waarom bedrijven vaak een ondergrens van bijvoorbeeld honderd euro hanteren voordat een deurwaarder wordt ingeschakeld. Nieuwpoort: "Hieruit kwam naar voren dat de angst bestond dat de kosten van incasso hoger zouden uitvallen dan de opbrengsten. Maar wij weten dat kleine bedragen juist makkelijker te incasseren zijn."

Trainingen
Omdat Flanderijn al jarenlang voor veel grote opdrachtgevers werkt, beschikt de organisatie over een grote database. "Bij de eerste mel­ding kijken wij altijd direct met wie wij te maken hebben. Wij kennen veel debiteuren en kunnen daar het incassotraject op afstemmen. Zo kunnen wij op voorhand filteren of er een kans van slagen is. Wij ondernemen altijd actie, maar weten hierdoor wanneer wij moeten stoppen", zegt Nieuwpoort. Naast het incasseren van openstaande rekeningen van doorrijders en kloppers ziet hij ook mogelijkheden tankstationondernemers van dienst te zijn met het innen van gelden voor andere activiteiten. Bijvoorbeeld een brandstofkaart of rekeningen van de garage. "Ook voor dergelijke activiteiten bieden wij graag onze diensten aan. Wij kunnen op velerlei gebied assisteren. Hiernaast bieden wij trainingen aan. Flanderijn is hiermee begonnen om het eigen personeel op te leiden, maar biedt dit nu ook opdracht­gevers aan. Voor tankstationhouders valt te denken aan agressietrai­ningen of cursussen hoe je aan de formaliteiten moet voldoen. Want zoals ik al eerder aangaf: het juist invullen van de gegevens bepaalt in hoge mate of het incasseren succesvol zal zijn! "

Pompshop