Heeft u een vraag?

Bel: 088 - 209 2444

WhatsApp: 06 - 13 21 40 21

Alle kantoren zijn ma t/m do 8.30 - 20.00 uur en vrijdag 8.30 - 17.00 uur bereikbaar. Rotterdam is ma t/m do 8.00 - 20.00 uur en vrijdag 8.00 - 17.00 uur bereikbaar. Antwerpen is ma t/m vr 9.00 - 17.00 uur bereikbaar.


Wetgeving

Kwaliteit en Innovatie: KEI

juni 1, 2017

In het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) wordt het bestuursprocesrecht en het burgerlijk procesrecht (ook wel civiel recht) vereenvoudigd en gedigitaliseerd.Hoe verandert de procedure?Het civiele proces wordt eenvoudiger door de invoering van é...

Lees meer


De Hoge Raad doet uitspraak over de “veertiendagenbrief”

december 9, 2016

En weer heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over de zogenaamde “veertiendagenbrief” als bedoeld in artikel 6:96 lid 6 BW (ECLI:NL:HR:2016: 2704). Zoals bekend moeten consumenten bij een betalingsachterstand in de gelegenheid worden g...

Lees meer


Innovatie Rechtspraak

juni 27, 2013

Op 11 juni 2013 heeft Opstelten, de Minister van Veilgheid en Justitie, de Tweede Kamer geïnformeerd over de doelstellingen en de resultaten van het vernieuwingsprogramma ‘Kwaliteit en Innovatie rechtspraak’ (KEI). Met dit programma willen het minis...

Lees meer


Wijzigingen aanzeggingen griffierecht in dagvaardingen

april 1, 2013

Vanaf 1 april 2013 zijn de aanzeggingen die moeten worden opgenomen in dagvaardingen gewijzigd. In gewone (niet kort-geding) zaken voor de Kantonrechter moet u sinds 1 april ook melding maken dat er bij verschijning geen griffierecht van de gedaagde...

Lees meer


Wetswijziging betalingstermijn

maart 16, 2013

Sinds 16 maart 2013 is er een wetswijziging voor de betalingstermijn in werking getreden. In deze wetswijziging is opgenomen dat de factuur binnen dertig dagen na ontvangst van de factuur betaald moet zijn. Dit geldt alleen voor transacties tussen b...

Lees meer


Standpunt KBvG over afkoelingsperiode schuldhulpverlening

december 6, 2012

In het kader van het wetsvoorstel Gemeentelijke Schuldhulpverlening vindt er een discussie plaats over de invoering van een moratorium in het minnelijke traject van de schuldhulpverlening. Zo'n moratorium houdt in het kort gezegd in dat de invorderi...

Lees meer


Standpunt KBvG over wettelijke regeling incassokosten

december 6, 2010

De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel in behandeling ter vaststelling van de maximaal verschuldigde incassokosten. De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders heeft hier een standpunt in bepaald. Klik hier voor het standpunt....

Lees meer


Wet griffierechten van kracht

november 4, 2010

Ondanks het verzet vanuit met name de beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders en de schuldhulpverlening, is de Eerste Kamer akkoord gegaan met de invoering van de Wet griffierechten burgerlijke zaken. Deze wet is per 1 november 2010 van kracht. ...

Lees meer


Verordening Onafhankelijkheid Gerechtsdeurwaarders

juli 1, 2010

Op 1 juli 2010 is de verordening Onafhankelijkheid van de Gerechtsdeurwaarder in werking getreden. Deze verordening is tot stand gekomen na een lange discussie in de beroepsgroep en regelt o.a. dat de zeggenschap in gerechtsdeurwaarderskantoren bij ...

Lees meer


Verordening Normen voor Kwaliteit

juli 1, 2010

Op 1 mei 2010 is de verordening Normen voor Kwaliteit van de Gerechtsdeurwaarder in werking getreden. Deze verordening regelt een aantal kwaliteitsnormen waaraan de gerechtsdeurwaarder in zijn dagelijkse praktijk moet voldoen. De opzet van de verord...

Lees meer


Wettelijke regeling incassokosten

juli 1, 2010

Bij de Tweede Kamer is een nieuw wetsvoorstel ingediend waarmee met name particulieren en kleine bedrijven moeten worden beschermd tegen onredelijke incassokosten.  Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wo...

Lees meer