De Hoge Raad doet uitspraak over de “veertiendagenbrief”

december 9, 2016

En weer heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over de zogenaamde “veertiendagenbrief” als bedoeld in artikel 6:96 lid 6 BW (ECLI:NL:HR:2016: 2704). Zoals bekend moeten consumenten bij een betalingsachterstand in de gelegenheid worden gesteld om de vordering zonder extra kosten te voldoen. Hiertoe moet een aanmaning worden gestuurd waarin de consument veertien dagen de tijd krijgt om de vordering, zonder kosten, te betalen.

Omdat binnen de rechterlijke macht veel onduidelijkheid bestond over de interpretatie van de wetgeving heeft de Hoge Raad op 25 november 2016 antwoord gegeven op door de kantonrechter te Almere gestelde vragen. Hieronder vindt u de belangrijkste beslissingen uit deze uitspraak en wat deze beslissingen voor u betekenen.

Termijn in brieven
In de uitspraak heeft de Hoge Raad onder andere geoordeeld over de termijn van de veertiendagen brief. Volgens de Hoge Raad is de volgende tekst correct: “binnen vijftien dagen nadat deze brief bij u is bezorgd”.

Verandert u de tekst van uw veertiendagenbrieven als volgt:
“Betaalt u het openstaande bedrag van € 1.000,00 binnen vijftien dagen nadat deze brief bij u is bezorgd”. 

Buitengerechtelijke kosten verschuldigd
De termijn gaat pas lopen nadat de brief is bezorgd. De Hoge Raad heeft hier ook over nagedacht en geeft aan dat brieven over het algemeen op de tweede dag na verzending zijn bezorgd. Echter, een zondag, maandag of officiële feestdag tellen niet mee als tussenliggend of dag van bezorging.

Houdt u voor de verschuldigdheid van de buitengerechtelijke kosten rekening mee dat de termijn dus niet vijftien dagen meer is. Rekening houden met de bezorgtermijn, zondagen, maandagen, officiële feestdagen en vijftien dagen komt het voor dat u een termijn van eenentwintig dagen moet aanhouden voordat de buitengerechtelijke kosten verschuldigd zijn.

Deelbetalingen
Ook verandert de hoogte van de buitengerechtelijke kosten bij deelbetalingen. Wordt er een deelbetaling ontvangen binnen de termijn van de veertiendagenbrief, dan moeten, aldus de Hoge Raad, de buitengerechtelijke kosten worden herberekend over het openstaande saldo.

Ontvangt u dus na het versturen van de veertiendagenbrief een betaling en is deze betaling binnen de termijn? Past u dan de hoogte van de buitengerechtelijke kosten aan. U berekent de buitengerechtelijke kosten in zo’n geval over het restant van de hoofdsom dat nog betaald moet worden. Maak gebruik van onze Incasso Calculator.

Stuurt u zelf geen brief meer, maar geeft u het dossier uit handen aan Flanderijn. Geeft u dan aan ons de hoogte van de betaling en de datum van ontvangst door. Wij zullen de buitengerechtelijke kosten herberekenen.

Dagvaarding
Bewaart u altijd een kopie van de veertiendagenbrief. Deze brief moet namelijk, zoals reeds bij u bekend is, aan de dagvaarding worden gehecht.

Neemt een klant van u contact op naar aanleiding van de veertiendagenbrief, maakt u dan een duidelijke notitie. In zo’n geval heeft debiteur de brief dus ontvangen. Dit kan van belang zijn in een procedure.

Voorbeelden van veertiendagenbrieven
Gezien de uitspraak van de Hoge Raad zijn onze voorbeeldbrieven aangepast. De nieuwe versie vindt u via deze link. Ook kunt u de Handleiding buitengerechtelijke incassokosten downloaden, die u stap voor stap alle informatie biedt en voorbeelden van aanmaningen geeft.