Online inzage in uw dossiers

Ook na de overdracht van een vordering is het prettig zelf de voortgang te kunnen zien. Wij bieden u daarom een webapplicatie waarmee u altijd inzage heeft in de status van lopende en uitstaande dossiers.   

U kunt bijvoorbeeld exact zien welke bedragen er al op individueel niveau geïncasseerd zijn en welke kosten bij de debiteur in rekening zijn gebracht. Alle informatie ten behoeve van interne rapportage of controle is direct opvraagbaar uit het systeem. Voor meer informatie over de applicatie kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Flanderijn.

Flanderijn Legal Web View