Uw klanten helpen betalen

Wij hebben een speciale website ontwikkeld waar uw debiteuren informatie kunnen vinden over de bij ons in handen gegeven vordering en over de mogelijke consequenties van het niet betalen van de vordering.   

Huisbezoek
Schriftelijke of telefonische sommaties zijn soms niet voldoende. In bepaalde situaties bezoeken onze buitendienstmedewerkers uw klant ook op hun woon- of werkadres. Doel van dat bezoek is de debiteur de ernst van de situatie duidelijk te maken en ook de verhaalbaarheid van de vordering te onderzoeken. Eventueel verwijzen wij de debiteur ook door naar schuldhulpverlenende instanties of juridisch adviseurs.

Betaalfaciliteiten
Om het betalen zo makkelijk mogelijk te maken, kan de debiteur op onze website via iDeal betalen. Deze betaling wordt zonder vertraging bijgeschreven. Hierdoor is er geen ruimte voor misverstanden.