Voor uw en onze veiligheid zijn de balies van onze kantoren gesloten.  Ons kantoor in Tilburg is in ieder geval t/m 6 april volledig gesloten. Lees hier meer over de maatregelen die wij genomen hebben omtrent het coronavirus.

Heeft u een verzoek van ons ontvangen om een schuld te betalen en lukt het u niet om dit binnen de gestelde termijn te doen? Kijk dan op onze website voor de mogelijkheden of neem contact met ons op.

Woningcorporaties

Flanderijn is van oudsher gespecialiseerd in het incasseren van huur­achterstanden en andere aan huur gerelateerde vorderingen. Op alle kantoren heeft Flanderijn specialisten op het gebied van huurincasso werken. In onze aanpak staat het vinden van oplossingen centraal. Ontruiming is voor veel woningverhuurders een laatste middel en wij begrijpen dat. Sterker nog, wij slagen er in om 70% van de huurachter­standen zonder tussenkomst van de rechter te incasseren. En daar zijn we best wel trots op.

Woningcorporaties / commerciële vastgoedverhuurder kiezen voor Flanderijn om:

 • Kennis en expertise in huurincasso
 • Regionale kantoren (13) met vaste contactpersonen
 • Interface met verschillende softwarepakketten voor verhuursector
 • Verantwoorde incassomethodiek
 • Pro-actieve houding van medewerkers
 • Eén loket voor alle vragen op verhuurgebied
 • Ingrijpen bij overlast en hennepteelt
 • Samenwerking met schuldhulpverlenende instanties
 • Transparantie in financiële stromen


Woningcorporaties / commerciële vastgoedverhuurders nemen met name onderstaande producten af:

 • Acties tegen ‘slepers’
 • Huisbezoeken
 • Betalingsregelingmodule
 • In- en uitgaande telefonie met debiteuren
 • Minnelijk en gerechtelijk incassotraject
 • Adviesfunctie
 • Training Telefonische Vaardigheden
 • Training Huurrecht Woonruimte
 • Training Verdieping Huurincasso
 • Training Uw Huurder Failliet of in de WSNP


Flanderijn bedient ca. 60 woningcorporaties en commerciële vastgoedverhuurders in Nederland.

Direct aan de slag

Wilt u een incasso starten? Bekijk hoe u eenvoudig een vordering uit handen kan geven.

Incasso starten
Wilt u meer weten?

Wilt u meer informatie? Bekijk de mogelijkheden waarop u contact kunt opnemen met ons.

Contact