Direct naar de content Direct naar de footer

Gerechtelijke incasso

Betaalt uw klant nog steeds niet na de minnelijke incasso? Met onze ervaring van ruim 70 jaar en onze uitgebreide landelijke database kunnen wij u goed  adviseren over de vervolgstappen. Heeft procederen zin? Is de vordering verhaalbaar? Wat zijn de slagingskansen? Juist hier komt de onmiskenbare meerwaarde van onze aanpak aan het licht.

Alles onder één dak

Bij Flanderijn wordt het complete incassotraject uitgevoerd binnen één organisatie. Dit traject bestaat uit onder andere:

  • dagvaarden
  • beslaglegging
  • executoriale verkoop

Deze handelingen kunnen alleen door de gerechtsdeurwaarder worden uitgevoerd.

Gerechtelijke incasso, Flanderijn

Gerechtelijke fase
De gerechtelijke fase begint met het opstellen en uitbrengen van een dagvaarding door de gerechtsdeurwaarder. In deze procedure verzoeken wij de rechter uw klant tot betaling van de vordering te veroordelen. Met de uitspraak kunnen wij betaling afdwingen, bijvoorbeeld door beslaglegging op het inkomen of andere vermogensbestanddelen.

Ook in de gerechtelijke fase staat het voorkomen van onnodige kosten bij Flanderijn voorop. Verder is onze oplossingsgerichte aanpak essentieel in dit traject.

Als uw klant nog steeds niet betaalt na de minnelijke incasso, volgt vaak een gerechtelijke incassoprocedure. Deze  gerechtelijke fase begint met het opstellen en uitbrengen van een dagvaarding door de gerechtsdeurwaarder. In deze procedure verzoekt de gerechtsdeurwaarder de rechter om uw klant tot betaling van de vordering te veroordelen. Met de uitspraak kan betaling worden afgedwongen,  bijvoorbeeld door beslaglegging op het inkomen of andere vermogensbestanddelen. Kijk voor meer info over de Gerechtelijke Incasso op onze nieuwe infopagina en plan een gratis adviesgesprek met één van onze experts.

Pre-Incasso wordt veelal ingezet voordat de middelijke incasso wordt gestart. Met pre-incasso geeft u uw klant nog eenmaal de mogelijkheid de vordering te voldoen zonder extra incassokosten. De focus ligt op behoud van de klantrelatie. Flanderijn biedt als enige deurwaarder het gratis  Pre-Incasso pakket aan. Meer weten? Kijk op onze Pre-Incasso pagina voor alle info. 

De minnelijke incassoprocedure is een traject waain wij uw klant schriftelijk, telefonisch en waar nodig met een persoonlijk bezoek benaderen. De vordering wordt verhoogd met buitengerechtelijke incassokosten. Deze kosten dekken de kosten die een ondernemer of incassobureau maakt om de schuld te innen. Doelstelling van minnelijke incasso is de betaling van uw vordering, of ineens, of via een betalingsregeling zonder onnodige kosten. Meer weten? Kijk op onze Minnelijke Incasso pagina voor alle info.

B2C
Dit hangt af van de openstaande rekening.  Voor consumenten rekenen we in de wet vastgestelde incassokosten. Incassokosten bestaan uit een percentage van de rekening. Hoe hoger de rekening, hoe lager het percentage. Bekijk staffel.

B2B
Voor zakelijke vorderingen gelden de afspraken zoals u die heeft vastgelegd in uw algemene voorwaarden. Heeft u geen specifieke afspraken gemaakt? Dan geldt de wettelijke regeling.