Direct naar de content Direct naar de footer

Minnelijke incasso

Ons doel? Een betalingsachterstand van uw klant omzetten in een betaling. Om dat te bereiken, kiezen we voor een unieke methode gebaseerd op het verkrijgen van vertrouwen en het voorkomen van onnodige kosten.

Flanderijn neemt uw zaak in behandeling en zet zich in voor een geslaagde incasso. Dit doen we in drie stappen.

 1. We benaderen de schuldenaar (schriftelijk en telefonisch en waar nodig persoonlijk). Onze uitgangspunten hierbij zijn respect voor uw klant zodat de relatie tussen u en uw klant onaangetast blijft.
   
 2. We berekenen incassokosten aan de schuldenaar, evenals de wettelijke rente (over de hoofdsom).
  a. Voor consumenten rekenen we de wettelijk vastgestelde incassokosten.
  b. Voor zakelijke vorderingen gelden de afspraken zoals u die heeft vastgelegd in uw algemene voorwaarden. Heeft u geen specifieke afspraken gemaakt? Dan geldt de wettelijke regeling.
   
 3. We sturen u een eindafrekening wanneer wij erin slagen de vordering in de minnelijke fase te incasseren of adviseren u over het vervolg. Zodra wij in deze minnelijke fase het bedrag van de schuldenaar hebben ontvangen, maken wij de hoofdsom aan u over, evenals het bedrag aan ontvangen rente.

Betaalt uw klant niet? Dan is Flanderijn ook de gerechtsdeurwaarder die u verder helpt.

Wilt u een incasso starten?

Via onze incassotools kunt u vorderingen snel en efficiënt online uit handen geven. Wanneer u als opdrachtgever bij ons geregistreerd staat en gebruik wilt maken van de online incassotool dan kunt u deze hier aanvragen. Een medewerker van Flanderijn neemt contact met u op om uw gegevens te verifiëren en de werkwijze te bespreken.  Bent u nog geen opdrachtgever van Flanderijn? Vul dan het formulier in op deze pagina. Wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op.
 

Ga naar incassotools

Incassokosten

Wat zijn incassokosten? En hoe worden deze kosten berekend? Bekijk onze pagina over incassokosten en kom erachter wat de wettelijk vastgelegde incassokosten zijn.

Meer over incassokosten

​​​​​​​Bereken de incassokosten

Wat is het maximumbedrag dat u aan buitengerechtelijke incassokosten mag rekenen? Gebruik onze incassocalculator en kom er direct achter wat u in de sommatie kunt vermelden.

Gebruik de incassocalculator

Top 3 veelgestelde vragen

De minnelijke incassoprocedure is een traject waain wij uw klant schriftelijk, telefonisch en waar nodig met een persoonlijk bezoek benaderen. De vordering wordt verhoogd met buitengerechtelijke incassokosten. Deze kosten dekken de kosten die een ondernemer of incassobureau maakt om de schuld te innen. Doelstelling van minnelijke incasso is de betaling van uw vordering, of ineens, of via een betalingsregeling zonder onnodige kosten.

B2C
Dit hangt af van de openstaande rekening.  Voor consumenten rekenen we in de wet vastgestelde incassokosten. Incassokosten bestaan uit een percentage van de rekening. Hoe hoger de rekening, hoe lager het percentage. Bekijk staffel.

B2B
Voor zakelijke vorderingen gelden de afspraken zoals u die heeft vastgelegd in uw algemene voorwaarden. Heeft u geen specifieke afspraken gemaakt? Dan geldt de wettelijke regeling.

Bij volledige inning van uw factuur, de buitengerechtelijke kosten en eventuele overige proceskosten e.d. brengen wij aan u geen kosten in rekening. Er worden pas dossierkosten aan u doorberekend op het moment dat de vordering in de minnelijke fase niet kan worden geïncasseerd. Maar uiteraard doen wij er alles aan om de vordering zo snel mogelijk te innen, zodat er geen onnodige kosten worden gemaakt.

Uw vordering wordt in behandeling genomen op basis van onze algemene voorwaarden. Hierin wordt verwezen naar het Reglement Tarieven. In het Reglement tarieven vindt u een overzicht van de tarieven die door Flanderijn worden gehanteerd. Om het verloop van het dossier voor de opdrachtgever inzichtelijk te houden, wordt er onderscheid gemaakt tussen de verschillende trajecten van dienstverlening.

Lees meer over incassokosten.

Allereerst dient u uw klant in gebreke te stellen door een herinnering te sturen. Hiermee wijst u uw klant op zijn of haar betalingsverplichtingen die niet zijn nagekomen. Verder biedt u deze persoon de mogelijkheid om binnen een bepaalde termijn de betalingsverplichtingen na te komen. Gebruik onze voorbeeldbrief van een ingebrekestelling om uw klant aan te schrijven.

Dan wordt het tijd voor een volgende stap, namelijk de 14-dagenbrief. Dit wordt ook wel de WIK brief genoemd en is verplicht wanneer de vordering betrekking heeft op een consument. WIK staat voor Wet Incassokosten. Met deze brief stelt u uw klant nog éénmaal in de gelegenheid om de vordering te voldoen zonder bijkomende incassokosten. Gebruik onze voorbeelden van een WIK/14-dagenbrief.

Het is van belang dat deze 14-dagen brief voldoet aan de onderstaande vereisten:

 • Vermelding van een betalingstermijn van 14 dagen.
 • Vermelding van het exacte bedrag dat na het verstrijken van deze 14 dagen aan incassokosten in rekening wordt gebracht. 

Gebruik onze voorbeeldbrief om uw klant aan te schrijven. We bieden twee WIK/14-dagenbrieven aan: 

Als uw klant nog steeds niet betaalt na de minnelijke incasso, kunnen wij in samenspraak met u een gerechtelijke incassoprocedure starten. De gerechtelijke fase begint met het opstellen en uitbrengen van een dagvaarding door de gerechtsdeurwaarder. In deze procedure verzoeken wij de rechter uw klant tot betaling van de vordering te veroordelen. Met de uitspraak kunnen wij betaling afdwingen, bijvoorbeeld door beslaglegging op het inkomen of andere vermogensbestanddelen.

De gerechtsdeurwaarder kan beslag leggen op een bankrekening, inkomen (salaris/uitkering), toeslag van de Belastingdienst, teruggave van de Belastingdienst, inboedel, auto, woning en onroerende zaken.  Verder kan een gerechtsdeurwaarder ook een woning/pand ontruimen en energie afsluiten.