Direct naar de content Direct naar de footer

Mediation

Deze vorm van conflictbemiddeling kan ook uitkomst bieden bij incassotrajecten.

Mediation, Flanderijn

Mediation is niet alleen voorbehouden als instrument bij uit elkaar spattende huwelijken en burenruzies. Al langer is het gebruikelijk om bij zakelijke geschillen mediation in te schakelen.

Flanderijn is een pilot gestart waarmee mediation in incassozaken binnen business-to-business en eventueel business-to-consumer wordt verkend. Sneller betalen van schulden is niet het enige voordeel van mediation. Vaak blijven duurzame relaties na een succesvolle mediation in stand. Mediation past daarmee volledig in de oplossingsgerichte werkwijze van Flanderijn.

Informatie

Als onpartijdige derde brengt een mediator de communicatie op gang tussen de verschillende partijen en helpt hij met de totstandkoming van een mogelijke oplossing. In tegenstelling tot een rechtszaak zijn er geen winnaars en –belangrijker nog – geen verliezers. Het doel van mediation is win-win.

Aan de mediationtafel zit de mediator als neutrale bemiddelaar en zal zich vanuit zijn expertise inzetten om partijen nader tot elkaar te laten komen. Bij mediation hebben de gesprekken een vertrouwelijk en vrijwillig karakter. Vuistregel: partijen dienen bereid te zijn naar elkaar te luisteren en tot een oplossing te willen komen. De mediator brengt geheel onpartijdig naar boven: alle aspecten die meespelen in een geschil, zoals bijvoorbeeld emotionele, financiële, juridische en/of andere achterliggende motieven, waardoor het tussen partijen mis is of dreigt te gaan.

Mediation, en dan?

Bij mediation wordt vooraf een overeenkomst getekend. Dit is de mediationovereenkomst met daarin de spelregels, zoals geheimhouding en een inspanningsverplichting om samen tot een oplossing te komen. De mediation mondt uit in een slotovereenkomst met afspraken, die zo wordt geformuleerd als partijen wensen. Die overeenkomst kan desgewenst nog via de rechter of notaris bekrachtigd worden, maar veelal is dat niet meer nodig.

Duur

Vaak zijn er twee tot zes gesprekken van anderhalf tot twee uur nodig. Maar soms is één enkele (langere) sessie al voldoende. Het komt ook voor dat er meer bijeenkomsten nodig zijn. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid kwesties die er spelen, de mate waarin de situatie is geëscaleerd en –vooral belangrijk- de bereidheid van partijen om tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Verwijzing

Mediation vergt neutraliteit en autonomie. Daarom verricht Flanderijn zelf geen mediation en heeft Flanderijn geen (interne) mediators in dienst. Wel komen wij in de behandeling van opdrachten zaken tegen, die zich lenen voor mediation.

Denk hierbij aan een geleverde dienst waarbij de partijen ernstig van mening verschillen over de manier waarop die dienst is vorm gegeven en de gang naar de rechter noodzakelijk lijkt. Of ernstige liquiditeitsproblemen met een verhaal er achter. In dat soort situaties kan Flanderijn verwijzen naar een mediator voor een gesprek om de mogelijkheden van mediation te verkennen.

Direct aan de slag

Wilt u een incasso starten? Bekijk hoe u eenvoudig een vordering uit handen kan geven.

Incasso starten

Wilt u meer weten?

Wilt u meer informatie? Bekijk de mogelijkheden waarop u contact kunt opnemen met ons.

Contact