Voor uw en onze veiligheid zijn de balies van onze kantoren gesloten.  Ons kantoor in Tilburg is in ieder geval t/m 6 april volledig gesloten. Lees hier meer over de maatregelen die wij genomen hebben omtrent het coronavirus.

Heeft u een verzoek van ons ontvangen om een schuld te betalen en lukt het u niet om dit binnen de gestelde termijn te doen? Kijk dan op onze website voor de mogelijkheden of neem contact met ons op.

Mijn klant betaalt niet

Op deze pagina leest u wat u kunt doen als uw klant de factuur niet betaalt nadat u een product of een dienst heeft geleverd.

Allereerst dient u uw klant in gebreke te stellen. Hiermee wijst u uw klant op zijn of haar betalingsverplichtingen die niet zijn nagekomen. Verder biedt u deze persoon de mogelijkheid om binnen een bepaalde termijn de betalingsverplichtingen na te komen. Gebruik onze voorbeeldbrief van een ingebrekestelling om uw klant aan te schrijven.

Betaalt uw klant nog steeds niet na de ingebrekestelling?
Dan wordt het tijd voor een volgende stap, namelijk de WIK-brief.  WIK staat voor Wet Incassokosten en is verplicht wanneer de vordering betrekking heeft op een consument. Met deze brief stelt u uw klant nog éénmaal in de gelegenheid om de vordering te voldoen zonder bijkomende incassokosten. Het is van belang dat deze WIK-brief voldoet aan de onderstaande vereisten:

  • Vermelding van een betalingstermijn van 15 dagen.
  • Vermelding van het exacte bedrag dat na het verstrijken van deze 15 dagen aan incassokosten in rekening wordt gebracht.


Voorbeeld
Gebruik onze voorbeeldbrief van een ingebrekestelling om uw klant aan te schrijven. We bieden twee brieven aan:

Betaalt uw klant ondanks  de ingebrekestelling (WIK-brief bij consumenten) die u hebt verstuurd nog steeds niet? Wij helpen u om de vordering alsnog te innen.

Direct aan de slag

Wilt u een incasso starten? Bekijk hoe u eenvoudig een vordering uit handen kan geven.

Incasso starten
Wilt u meer weten?

Wilt u meer informatie? Bekijk de mogelijkheden waarop u contact kunt opnemen met ons.

Contact