Direct naar de content Direct naar de footer

Mijn klant betaalt niet

Op deze pagina leest u wat u kunt doen als uw klant de factuur niet betaalt nadat u een product of een dienst heeft geleverd.

Allereerst dient u uw klant in gebreke te stellen. Hiermee wijst u uw klant op zijn of haar betalingsverplichtingen die niet zijn nagekomen. Verder biedt u deze persoon de mogelijkheid om binnen een bepaalde termijn de betalingsverplichtingen na te komen. Gebruik onze voorbeeldbrief van een ingebrekestelling om uw klant aan te schrijven.

Betaalt uw klant nog steeds niet na de ingebrekestelling?
Dan wordt het tijd voor een volgende stap, namelijk de WIK-brief.  WIK staat voor Wet Incassokosten en is verplicht wanneer de vordering betrekking heeft op een consument. Met deze brief stelt u uw klant nog éénmaal in de gelegenheid om de vordering te voldoen zonder bijkomende incassokosten. Het is van belang dat deze WIK-brief voldoet aan de onderstaande vereisten:

  • Vermelding van een betalingstermijn van 15 dagen.
  • Vermelding van het exacte bedrag dat na het verstrijken van deze 15 dagen aan incassokosten in rekening wordt gebracht.


Voorbeeld
Gebruik onze voorbeeldbrief van een ingebrekestelling om uw klant aan te schrijven. We bieden twee brieven aan:

Betaalt uw klant ondanks  de ingebrekestelling (WIK-brief bij consumenten) die u hebt verstuurd nog steeds niet? Wij helpen u om de vordering alsnog te innen.

Direct aan de slag

Wilt u een incasso starten? Bekijk hoe u eenvoudig een vordering uit handen kan geven.

Incasso starten

Wilt u meer weten?

Wilt u meer informatie? Bekijk de mogelijkheden waarop u contact kunt opnemen met ons.

Contact