Direct naar de content Direct naar de footer

Onderzoeksrapport coronavirus en betalingsverplichtingen

Rotterdam, 15 april 2020 – Waar overheidsinstanties op voorhand veel betaaltermijnen hebben verlengd, houdt het merendeel van het bedrijfsleven grotendeels vast aan een strak debiteurenbeheer voor het innen van betalingen en bieden zij op verzoek uitstel. Een balans vinden tussen het beperken van de financiële schade en verantwoord incasseren van betalingen is voor de meeste financiële afdelingen de grootste uitdaging in deze coronacrisistijd. Dat blijkt uit onderzoek van incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisatie Flanderijn onder 175 creditmanagers van onder andere energiebedrijven, woningcorporaties, financiële dienstverleners, gemeenten, horeca- en transport- & logistiekbedrijven.

27 procent van de ondervraagde creditmanagers biedt volledige coulance naar zogeheten schuldenaren, ongeacht of de burger of ondernemer last heeft van de coronacrisis. Daarentegen geeft 25 procent van de respondenten aan geen versoepeling van debiteurenprocessen toe te passen. Meer dan 80 procent hiervan is actief in het MKB. 37 procent van de creditmanagers biedt alleen coulance als er aantoonbaar sprake is van financiële problemen door de coronacrisis. Het overige deel weet nog niet wat te doen. 64% van de creditmanagers houdt dus in enige vorm wel rekening met de financiële gevolgen van de coronacrisis voor hun klanten.

Omzetverlies versus betalingsproblemen
50 procent van de respondenten verwacht bij een klein deel van de klanten tijdelijke betalingsmoeilijkheden. Zo’n 30 procent van de creditmanagers voorziet bij een groot deel van hun klanten betalingsmoeilijkheden.

Wanneer schuldeisers hun vordering aan een incasso- of gerechtsdeurwaardersorganisatie overdragen wenst driekwart van de respondenten dat er naar een passende oplossing voor de schuldenaar wordt gezocht.

“Wat opvalt, is dat met name non-profitorganisaties en overheden veel ruimte voor betalingsuitstel geven. Daar staat tegenover dat op dit moment nog weinig consumenten (zo’n 5%) de financiële gevolgen van het coronavirus als reden voor het niet tijdig betalen van rekeningen geven. Mede dankzij de steunmaatregelen van de overheid en een aangepast bestedingspatroon met minder uitgaven, zijn veel burgers gelukkig nog in staat hun rekeningen te betalen. Je zou nu al voorzichtig kunnen concluderen dat de ruimte die ontstaat door ruimhartig betalingsuitstel van de ene organisatie gebruikt wordt om organisaties te betalen die minder coulant zijn in het verlenen van betalingsuitstel.

Wij pleiten daarom voor maatwerk en niet voor generiek uitstel. We verwachten immers dat de financiële en economische klap bij veel huishoudens nog moet komen. Wanneer je op een later moment de lasten die tot het primaire levensonderhoud behoren alsnog moet betalen, kan die ruimte er niet meer blijken te zijn en zullen schuldeisers mogelijk minder coulant zijn. De ruimere bestedingsruimte van nu zal als prettig worden ervaren, maar kan later tot onnodige en vervelende situaties leiden. Kijk naar de individuele situatie van de burger en ondernemer, en bepaal op basis daarvan wat de beste incasso-aanpak is. Daarbij is samenwerking met verschillende schuldeisers van groot belang,” adviseert Michel van Leeuwen, directeur en gerechtsdeurwaarder bij Flanderijn.

In April 2020, het begin van de Coronacrisis, heeft Flanderijn een onderzoek gedaan onder onze opdrachtgevers. In dit onderzoek stond centraal: 'Hoe gaat u om met betalingsverplichtingen in de onzekere tijden van het coronavirus?'

De data is geanalyseerd en zijn er een aantal conclusies uit voortgekomen. Deze delen we graag met u.

Download onderstaand het onderzoek naar betalingsverplichtingen en corona.

Onderzoek_coronavirus, betalingsverplichtingen, Flanderijn