Algemene voorwaarden

Via onderstaande link kunt u inzage krijgen in de algemene voorwaarden van Flanderijn. Hierin wordt verwezen naar het Reglement Tarieven, de Gerechtsdeurwaarderswet en het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders. Deze documenten kunt u via onderstaande links downloaden.


Algemene voorwaarden
De Algemene Voorwaarden zijn voor alle kantoren van Flanderijn van toepassing.


Reglement tarieven
In het Reglement tarieven vindt u een overzicht van de tarieven die door Flanderijn worden gehanteerd. Om het verloop van het dossier voor de opdrachtgever inzichtelijk te houden, wordt er onderscheid gemaakt tussen de verschillende trajecten van dienstverlening.


Gerechtsdeurwaarderswet
In 2001 is de Gerechtsdeurwaarderswet ingevoerd. Deze wet is na een voorbereiding van meer dan twintig jaar tot stand gekomen. De belangrijkste zaken die in deze wet zijn opgenomen zijn de benoeming en taken en bevoegdheden van de gerechtsdeurwaarder, het toezicht en de tuchtrechtspraak, de instelling van de KBvG als publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, de taken en bevoegdheden van het bestuur en de ledenraad en een opsomming van de toegestane nevenactiviteiten van de gerechtsdeurwaarder. Eén van die belangrijke nevenactiviteiten is incassowerkzaamheden.


Tarieven BTAG 2017
In het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders (Tarieven BTAG 2017) zijn de schuldenaarstarieven voor de ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders opgenomen. Jaarlijks worden deze tarieven geïndexeerd.