Kwaliteitsnormen

Flanderijn voldoet aan de kwaliteitsnorm ISO 9001:2015, aan de normen voor kwaliteit van de Koninklijke Beroepsorgansiatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en aan de normen conform ISAE3204.

ISO 9001:2015

Vanaf 2011 beschikte Flanderijn over het certificaat in het kader van ISO 9001:2008. Iedere drie jaar vindt er een hercertificering plaats. Jaarlijks is er een controle. De certificering in 2017 was in het kader van ISO 9001:2015, dit heeft Flanderijn met succes afgerond.

 

ISAE
Flanderijn beschikt over de zogenaamde ISAE 3402 verklaring (type I en II). ISAE staat voor ‘International Standard On Assurance Engagements’. Type I van ISAE 3402 beschrijft de risico’s bij het in- en uitbesteden van diensten en welke maatregelen de betreffende organisatie heeft genomen om die risico’s te beheersen. In type II wordt door in- en externe audits aangetoond dat de interne beheerprocessen die zijn ingericht ook daadwerkelijk worden uitgevoerd zoals ze zijn beschreven. Deze onafhankelijke toetsing geeft zekerheid over de kwaliteit van de dienstverlening. ISAE schrijft geen aanpak voor maar bevat eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem. Met name financiële dienstverleners hechten belang aan deze verklaring bij het uitbesteden van diensten. Meer informatie over ISAE vindt u hier

Normen voor kwaliteit
Alle gerechtsdeurwaarders in Nederland dienen te voldoen aan de Normen voor Kwaliteit van de gerechtsdeurwaarder. Deze kwaliteitsnormen zijn opgenomen in een door de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) vastgestelde verordening. De normen hebben o.a. betrekking op klantenwerving, contracten, dossierbehandeling, communicatie, ICT, financiële administratie, continuïteit en personeel en organisatie. Flanderijn moet zich iedere twee jaar door externe auditors op deze normen laten beoordelen.