Rechters toetsen ambtshalve in consumentenzaken

In veel gevallen lukt het ons om vorderingen zonder tussenkomst van de rechter te incasseren. Maar dat lukt niet altijd. Wanneer de schuldenaar verhaal biedt,  betekenen we een dagvaarding en leggen de vordering aan de rechter voor. Op basis van Europese regelgeving moet de rechter in consumentenzaken toetsen of sprake is van strijdigheid met (Europees) consumentenrecht. Consumentenzaken zijn zaken tussen een professioneel handelende partij als eisende partij en een consument als gedaagde partij. In die zaken heeft de consument goederen of diensten in privé aangeschaft.

Soortzaken?
Tot nu toe gingen de rechters verschillend om met de toetsing. Soms werd om een toelichting gevraagd. Enkele maanden geleden heeft het LOVCK&T (Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton & Toezicht) aangekondigd dat de kantonrechters voortaan altijd gaan toetsen in de volgende soortzaken: sportschoolabonnementen, telefonie- en internetabonnementen, koopovereenkomsten, reisovereenkomsten, kredietovereenkomsten, cursusovereenkomsten, zorgovereenkomsten, huurovereenkomsten en overeenkomsten tot levering van energie en water.

Op welke manier?
De rechtspraak heeft besloten de benodigde gegevens voor de ambtshalve toetsing op te vragen door middel van een standaard informatieformulier. Het formulier dient vanaf 1 december 2019 als leidraad in zaken waarbij de gedaagde een consument is. Dit betekent dat alle rechtbanken die vanaf die datum en tot 1 april 2020 bij het wijzen van tussenvonnissen en rolbeschikkingen met behulp van dit formulier aanvullende gegevens en informatie gaan opvragen. Dit houdt in dat na dagvaarding de rechter de opdracht geeft aan de eisende partij om te voldoen aan de punten in het informatieformulier.

In de periode tot aan 1 april 2020 worden de dagvaardingen aangepast, want per 1 april 2020 moet de inhoud van het informatieformulier verwerkt zijn in de dagvaardingen.

Rechtbank Amsterdam wijkt af van de overgangsperiode. Vanaf 1 oktober 2019 geldt dat deze rechtbank geen aanvullende informatie opvraagt. In de zaken bij de Rechtbank Amsterdam heeft de eisende partij dus geen herstelmogelijkheid meer.

Welke informatie?
Per soortzaak heeft de rechter verschillende stukken of gegevens nodig. Dit staat ook opgenomen in het informatieformulier. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende informatie/stukken;

  • Specificatie van de vordering (wat is hoofdsom, wat is rente, wat is boete en wat zijn de buitengerechtelijke kosten);
  • Overeenkomst (tenzij de vordering betrekking heeft op periodieke bedragen, die qua bedrag steeds gelijk zijn. Let op: Rechtbank Amsterdam wijkt hier vanaf en wil altijd de overeenkomst bij dagvaarding, tenzij het om zorgpremie gaat);
  • Waar is de overeenkomst gesloten;
  • Of er voldaan is aan de precontractuele en contractuele informatieverplichtingen (indien van toepassing)?
  • Toepasselijke algemene voorwaarden (mag via link naar de juiste algemene voorwaarden. Let op: Rechtbank Amsterdam wijkt hiervan af en wil dat de voorwaarden worden overgelegd);
  • Facturen en ingebrekestellingen.

Vragen?
Op dit moment zijn wij bezig om per soortzaak een richtlijn te schrijven. Op die manier kunnen de managers bij u de juiste informatie opvragen. 
Daarnaast zijn wij gestart met het aanpassen van de dagvaardingen. Wij gaan gelijk de dagvaardingen meer lezersgericht schrijven.

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon binnen Flanderijn.