Door de grote behoefte aan contact hebben we besloten om met ingang van maandag 20 april 2020 de balies van onze kantoren in Nederland weer te openen. Uiteraard zijn er de nodige aanpassingen verricht om te voldoen aan de richtlijnen van het RIVM waardoor de veiligheid van bezoekers en onze collega’s zoveel als mogelijk is geborgd. De balies zijn op werkdagen in ieder geval geopend van 8.30 uur tot 16.30 uur.

In verband met de coronamaatregelen waren de bezoekersbalies van onze kantoren sinds 16 maart jl. gesloten. Deze sluiting paste niet geheel in onze gedachte dat we alle drempels in het contact met klanten zoveel als mogelijk willen wegnemen, maar was als voorzorgsmaatregel wel noodzakelijk.

In de dagelijkse praktijk zien we dat er veel behoefte is aan contact om oplossingen te creëren voor bestaande en nieuwe betalingsachterstanden. Dagelijks voeren onze medewerkers duizenden telefoongesprekken met opdrachtgevers, klanten en hulpverleners. Ook wordt er veel gebruik gemaakt van de chatfunctie en het regelingsformulier op de website.

Locaties en openingstijden van onze balies