In 2020 is er een wet aangenomen die voor ingrijpende wijzigingen zorgt in het beslag-en executierecht. Die wijzigingen zijn gefaseerd in werking getreden vanaf 1 oktober 2020. Zo is het sinds 1 oktober 2020 niet meer mogelijk om beslag te leggen op roerende zaken wanneer je als gerechtsdeurwaarder kunt voorzien dat de opbrengst van de verkoop van de inbeslaggenomen zaken lager zal zijn dan de kosten die gepaard gaan met het beslag en de verkoop. Ook mag je geen beslag leggen op zaken die nodig zijn voor de persoonlijke verzorging en algemene dagelijkse levensbehoeften.

Sinds 1 januari 2021 geldt ook bij het beslag op het saldo van bankrekeningen een beslagvrije voet. Ook is op die datum de manier om de beslagvrije voet vast te stellen gewijzigd (Wet Vereenvoudiging Beslagvrije Voet).

Een volgende wijziging in deze rij is dat het per 1 april 2021 mogelijk wordt om beslag op motorvoertuigen te leggen zonder dat de auto daadwerkelijk door de gerechtsdeurwaarder is gezien. Beslag kan dan worden gelegd door de inschrijving van het proces-verbaal in het kentekenregister. Deze manier van beslagleggen lijkt erg op de manier waarop beslag kan worden gelegd op onroerende zaken. Het kentekenregister is echter geen eigendomsregister. Wanneer de kentekenhouder kan aantonen dat deze geen eigenaar is van de auto of de motor, dan moet het beslag worden opgeheven.

In de wetgeving is ook opgenomen dat de beslagene op verzoek van de gerechtsdeurwaarder het motorvoertuig aan de deurwaarder moet afgeven zodat het in het openbaar verkocht (ook online!) kan worden. Wanneer de beslagene daaraan niet voldoet, is er sprake van een misdrijf. Zolang het beslag is ingeschreven in het kentekenregister kan het motorvoertuig niet op naam worden gezet van een eventuele koper. Met name dit onderdeel van de wetgeving is erg effectief. Inbeslaggenomen auto’s kunnen dus niet aan het verhaal worden onttrokken. Overigens geldt hierbij ook wel de bepaling dat er geen beslag gelegd mag worden gelegd wanneer de verwachte executieopbrengst lager is dan de kosten voor het beslag en de verkoop. Over het algemeen zijn veilingopbrengsten voor auto’s laag dus moet er wel een goede afweging worden gemaakt.