Flanderijn is betrokken bij verschillende hulpverleners en maatschappelijke organisaties. Dat is immers van groot belang bij het oplossen van schuldsituaties. Eén van deze partners is Schuldenlab070, waarin 28 landelijke, lokale, private en publieke partijen samenwerken om met andere ogen naar schuldhulp te kijken en te werken aan een schuldenvrij Den Haag.

 

Recent heeft Schuldenlab070 collega Chris Bakhuis kort geïnterviewd over de samenwerking en haar visie op schulden. Hieronder leest u daar meer over.

Wat verbaast je het meest aan de huidige situatie van armoede en schulden?

Het verbaast mij dat er nog steeds een groot taboe ligt bij burgers om schulden bespreekbaar te maken. Wel wordt in het algemeen gesproken over armoede en schulden en ook dat de grens flinterdun is om in de schulden te geraken. Het kan iedereen overkomen! Maar niemand betrekt het op zichzelf.

Als wetten, geld en tijd geen issue zijn, wat zou je dan als eerste doen om meer mensen schuldenzorgenvrij te maken?  

Ik zou mensen met meerdere financiële problemen persoonlijk actief benaderen om structurele en duurzame oplossingen voor de toekomst te zoeken. Geen ad hoc oplossingen meer maar oplossingen voor de langere termijn. In gezamenlijkheid bezien waaraan behoefte bestaat, dus echt maatwerk leveren. Ieder burger is uniek en dat moet het uitgangspunt zijn.

Wat is het meest waardevolle dat het partnerschap van Schuldenlab070 gebracht heeft?  

Een hechte samenwerking in alle openheid en transparantie met begrip en draagvlak voor elkaar in de meest brede zin van het woord!

Wat wil je nog graag met ons delen?  

Op het gebied van het oplossen van schulden wordt uitgegaan van het doenvermogen van burgers. Dit doenvermogen ontbreekt vaak vanwege financiële stress, waardoor geen gebruik wordt gemaakt van doorverwijzingen naar de schuldhulpverlening en bijvoorbeeld het juridisch loket. Laten we met elkaar gaan nadenken hoe we dit probleem kunnen oplossen.