Flanderijn Trainingen heeft de kwaliteit van haar dienst­verlening laten beoordelen en toetsen door een onafhankelijk instantie, Cedeo. Dit resulteerde in een Cedeo-certificering voor Flanderijn Trainingen.

Cedeo is in de opleidings- en trainings­branche een van de toonaangevende keurmerken doordat zij inzicht geven in de kwaliteit van het aanbod aan bedrijfs­opleidingen in Nederland. Steeds meer inkopers van opleidingen kiezen dan ook uitsluitend uit aanbieders die Cedeo-erkend zijn. Om voor een Cedeo-erkenning in aanmerking te komen moet een aanbieder voldoen aan nauw omschreven kwantitatieve en kwalitatieve criteria. In ieder geval moet tenminste 80% van de respondenten aangeven ‘tevreden tot zeer tevreden’ te zijn over de dienst­verlening, de samen­werking en de behaalde resultaten. De score wordt exact vastgesteld aan de hand van het Cedeo klant­tevredenheids­onderzoek. Voldoet een aanbieder aan alle eisen, dan wordt de Cedeo-erkenning verleend. Deze is geldig voor een periode van twee jaar. Voor voortzetting van de erkenning is een nieuw klant­tevredenheids­onderzoek met positief resultaat nodig.

                                                    

Uit het Cedeo-­onderzoek van Flanderijn Trainingen kwam een score van 97.7 punten uit een maximum van 100 voor onze incompany trainingen en 100 punten uit de 100 voor onze open trainingen. Dit is een fantastische prestatie waar we erg trots op zijn!

Bekijk alle trainingen