In december 2020 is Flanderijn positief getoetst op de kwalificaties voor het certificaat FSQS-NL (Financial Services Qualification System).

Dit systeem wordt door grote financiële instellingen (met name banken) gebruikt om al hun leveranciers op een uniforme manier te toetsen op risicobeheersing en compliance. Hierbij kan gedacht worden aan het gebruik van protocollen voor anti-omkoping, beloningsbeleid, anti-witwassen, businesscontinuïteit, informatiebeveiliging, diversiteitsbeleid, milieu, AVG en communicatie. Door middel van de certificering kunnen de opdrachtgevers en leveranciers richting hun stakeholders (bijvoorbeeld toezichthouders) aantonen dat er nauw wordt samengewerkt om de risico’s in de samenwerking te minimaliseren. De certificeringsprocedure wordt jaarlijks herhaald om te blijven voldoen aan de nieuwste wetgeving en beveiligingsmethoden.

Meer over SFQS-NL