In de vergadering van 8 juni 2020 heeft de Raad voor Certificering aan Flanderijn de SRCM-Startkwalificatie toegekend. Deze startkwalificatie is – na toetreding- de eerste fase in het certificeringstraject. Binnen zes maanden moet de fase 2 audit doorlopen worden.

SRCM staat voor Social Responsible Credit Management. Het is een norm voor maatschappelijk betrokken incasseren. De belangrijkste insteek van de norm is dat een schuld een oplossing gezocht moet worden voor alle partijen. Maar het gaat over meer dan alleen incasseren. De norm bevat ook onderdelen van algemene richtlijnen op gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid. Denk hierbij aan goed werkgeverschap, samenwerking met stakeholders, vergroening, maatschappelijke initiatieven en communicatie.

Flanderijn is vanaf de start bij SRCM betrokken geweest. Samen met 12 andere gerechtsdeurwaarderskantoren, die verschillend in omvang zijn, hebben we meegedacht over het normontwerp waar de hele deurwaardersbranche aan kan voldoen.

Wilt u meer weten over de SRCM-norm en de gecertificeerde kantoren? Kijk dan op www.srcm-certificering.nl