Vanaf 21 augustus 2019 ontvangen wij meldingen van valse e-mails met als onderwerp ‘Dwangbevel/Laatste waarschuwing'. 

Er wordt verzocht een betaling van € 478,95 over te maken naar TR920011100000000087867078 ten name van TBK TOURS LTD. De afzender is gerechtsdeurwaarders@flanderijnenpartners.nl. Deze e-mails zijn niet van ons afkomstig. U kunt deze e-mail(s) verwijderen. 

Bekijk hieronder de phishingmail die is verstuurd.

Einde phishingmail.

Controleer altijd het IBAN-nummer
Phishing e-mails komen helaas steeds vaker voor. Een phishing e-mail is een valse e-mail die niet door Flanderijn is verstuurd, maar door criminelen. In deze e-mails wordt vaak verzocht om een bedrag over te maken naar een rekeningnummer. Wij verzoeken u om altijd het IBAN-nummer te controleren alvorens u een bedrag overmaakt naar Flanderijn. Bent u toch het slachtoffer geworden van een valse e-mail? Doe dan direct aangifte bij de politie en licht vervolgens uw bank in. Uw bank kan het verzoek doen voor terugbetaling.