Ook als werkgever werkt Flanderijn aan een financieel gezond Nederland

De hoge inflatie en energiecrisis hakt er bij veel mensen in. Uit gezamenlijk onderzoek van Deloitte, NIBUD en Universiteit Leiden blijkt dat maar liefst 60% van de Nederlandse huishoudens het financieel moeilijk heeft. Waar in 2021 nog 5 op de 10 huishoudens financieel kwetsbaar of ongezond waren, ging het in 2022 al om 6 op de 10 huishoudens. Een zorgwekkende ontwikkeling die ervoor gezorgd heeft dat publieke en private organisaties eind 2022 de handen ineen geslagen hebben in de Nationale Coalitie Financiële Gezondheid (NCFG). Het doel: samen bouwen aan een financieel gezond Nederland. Flanderijn is vanaf de start bij de NCFG betrokken.


Wie en wat verstaan we onder financieel ongezond?

Wanneer mensen niet rond kunnen komen van hun inkomen, spreken we over financieel ongezond (30%). Nog eens 30% van de huishoudens is financieel kwetsbaar. Zij kunnen wel rondkomen, maar hebben niet de ruimte om te sparen en kunnen onverwachte gebeurtenissen moeilijk opvangen. Vooral jongeren zijn een hard geraakte groep. 45% van de jongeren tussen de 18 en 25 jaar is financieel ongezond. In 2021 was dit nog 30%. Zij hebben meer moeite om hun gedrag (koopkracht) aan te passen aan de stijgende kosten en denken meer op de korte termijn. Voor het onderzoek werd er niet alleen gekeken naar het betalen van de rekeningen, maar ook naar sparen, lenen, pensioenopbouw, het aflossen van de hypotheek en het maken van financiële plannen. Het doel van de NCFG is om in 2030 het aantal huishoudens dat financieel kwetsbaar of ongezond is te hebben gehalveerd.


Financiële gezondheid aandachtspunt voor werkgevers

Om de nationale doelen te halen, maakt het NCFG een start met het perspectief vanuit de werkgever. Een logische keuze want in meer dan 40% van alle Nederlandse huishoudens met geregistreerde schulden heeft de kostwinnaar een baan én 4 op de 5 werkgevers heeft te maken met medewerkers met financiële problemen. Dit blijkt uit een vervolgrapport  van Deloitte, SchuldenlabNL en VNO-NCW over (on)zichtbare geldzorgen op de werkvloer. Een belangrijk aandachtspunt, want geldzorgen leidt tot verminderde arbeidsproductiviteit en een hoger ziekteverzuim. Werkgevers spelen dan ook een belangrijke rol in het vroegtijdig signaleren van financiële problemen en schulden bij hun medewerkers. Uit het rapport komt ook naar voren dat 85% van de werkgevers de negatieve impact van schulden op zowel hun werknemers als hun bedrijf erkent. Bijna 80% wil deze werknemers graag helpen en 58% ziet dit zelfs als de verantwoordelijkheid van werkgevers, maar is vaak pas in een laat stadium op de hoogte van de problemen, bijvoorbeeld als er loonbeslag wordt gelegd. Wat doen werkgevers nu al om hun werknemers te helpen en wat kunnen ze nog meer doen?


Bewustwording creëren en taboe doorbreken

Direct na de start van de coalitie zijn werkgroepen aan de slag gegaan. Op 28 juni was er een actiebijeenkomst waarbij ook Koningin Maxima aanwezig was. Tijdens deze bijeenkomst werden instrumenten en best practices gedeeld. Zo is er samen met het Nibud een instrument ontwikkeld waarmee werkgevers de financiële gezondheid van hun werknemers kunnen meten. Ook Flanderijn heeft gaat dit instrument gebruiken om  de financiële positie van haar werknemers in kaart te brengen. Ook is er een plan gemaakt voor het vervolg. Mariëlle Guit, hoofd HR bij Flanderijn, vertelt hier meer over: ‘’Ook wij hebben te maken met medewerkers die het financieel lastig hebben. Ook bij ons wordt soms loonbeslag gelegd. Op deze collega’s hebben wij wel zicht , maar dat wil niet zeggen dat de rest wel financieel gezond is. Daarom zetten we dit jaar nog intern een enquête uit. Deze enquête kan anoniem ingevuld worden en aan de hand van de resultaten worden er meer gerichte acties uitgezet.’’ Eén van die acties is het uitzetten van een digitale training. Deze is er voornamelijk op gericht om meer bewustwording te creëren. Hoe herken je de signalen? Hoe ga je het gesprek aan? Flanderijn hoopt hiermee dat het minder moeilijk wordt om over het onderwerp te praten en er meer openheid ontstaat.

Mariëlle vertelt: ‘’We zijn ons zeer bewust van de schaamte die komt kijken bij het hebben van geldproblemen. Juist binnen onze branche waar je er de hele dag mee bezig bent, is het extra moeilijk wanneer je eigen financiële situatie niet op orde is. Toen vorig jaar de energieprijzen zo ontzettend stegen, merkten we dat er meer over het onderwerp gesproken werd. We willen dat iedereen zich veilig genoeg voelt om dit te blijven doen en natuurlijk om aan de bel te trekken wanneer het niet goed gaat.’’


Flanderijn als sociale werkgever

Eén van Flanderijns werknemers heeft zelf te maken met schulden en vertelt (anoniem) hoe het bedrijf hier mee omgaat: ‘’Er zijn contactpersonen binnen Flanderijn bij wie je kunt aankloppen met (financiële) problemen. Ik heb dat gedaan en daar heb ik geen moment spijt van gehad. Zonder verwijten werd er naar mijn verhaal geluisterd en sindsdien word ik waar mogelijk geholpen en gestimuleerd. Zo ben ik al jaren hard aan het werk om het financieel weer op orde te krijgen, maar toen de energieprijzen vorig jaar de pan uitstegen had ik geen buffer om deze klap op te vangen. Flanderijn denkt vervolgens mee in oplossingen. Uiteraard moet ik het zelf doen, maar dankzij deze steun ervaar ik veel meer rust en vertrouwen in de toekomst. Hier ben ik mijn werkgever ontzettend dankbaar voor!’’

Flanderijn hecht veel waarde aan het sociale aspect van haar werkzaamheden en het werkgeverschap. Vanuit haar rol als incasso-en gerechtsdeurwaardersorganisatie maar ook als werkgever met maar liefst 650 werknemers in dienst heeft Flanderijn, is er veel kennis in huis dat middels deelname aan de NCFG gedeeld wordt met andere organisaties en bedrijven. De maatschappelijke rol van Flanderijn dagelijks terug te zien in het klantcontact waar niet alleen openstaande bedragen worden geïncasseerd, maar vooral wordt gezocht naar een passende oplossing voor iedereen. Door bijvoorbeeld een betalingsregeling te treffen of klanten met schulden te wijzen op Geldfit. Mariëlle zegt: ‘’We vinden het belangrijk om deze maatschappelijke rol ook naar onze werknemers toe te vervullen’’. Door het aanbieden van een externe budgetcoach en een interne webpagina waar meer informatie te vinden is over onder andere subsidies en toeslagen, hoopt Flanderijn haar werknemers genoeg handvatten te bieden om aan zijn/haar financiële gezondheid te werken. ‘’We verwachten ook een  eigen verantwoordelijkheid van onze werknemers om, indien nodig, gebruik te maken van de middelen die we aanbieden. Zo zijn er geen voorwaarden verbonden aan het gebruik van de budgetcoach. Iedereen mag zich hiervoor aanmelden, dus ook als je alleen tips wilt om het (nog) beter te doen’’, aldus Mariëlle. Over een jaar zet Flanderijn opnieuw een enquête uit om te toetsen of de financiële gezondheid van haar werknemers is verbeterd.