Ruim 20 jaar geleden (1998) was Flanderijn één van de oprichters van het Garantiefonds Gerechts­deurwaarders (GGDW). Belangrijkste doel was toen het bieden van extra financiële waarborgen richting de opdracht­gevers van de deelnemers van het GGDW. Eind 2019 beëindigt het GGDW haar activiteiten. Zij heeft ons verzocht onderstaand bericht te delen:

De Stichting Garantiefonds Gerechts­deurwaarders (verder : GGDW) stopt in 2019 met haar activiteiten. Het GGDW is opgericht in 1998 door een tweetal gerechts­deurwaarders en een register­accountant. Het doel ervan was de betrouwbaarheid ten opzichte van de opdrachtgever boven elke twijfel te verheffen. De deurwaarders­branche is de afgelopen 20 jaar vergaand geprofessionaliseerd. Dit maakt de paraplu van het GGDW overbodig.

In het kielzog van het GGDW is er wettelijk toezicht gekomen door het Bureau Financieel Toezicht (BFT). De eisen aan de gehele branche zijn in de loop der jaren verzwaard. Veel van de initiatieven van het GGDW zijn daardoor thans formeel geregeld. Een gerechts­deurwaarders­kantoor moet anno nu onder meer voldoen aan de eisen van het BFT (financiële ratio's, de zogenoemde bewaarplicht en een reeks andere eisen), normen voor kwaliteit, waarderingsregels, het verbod op voorfinanciering, allerlei verordeningen, privacy­wetgeving en de Gerechts­deurwaarderswet. Ook voldoen veel gerechts­deurwaarders­kantoren aan allerlei normen op het gebied van ISO en ISAE.

Feitelijk heeft het GGDW bereikt dat de branche als geheel inmiddels kan voldoen aan wat het GGDW altijd voor haar deelnemers heeft beoogd. Het onderliggende bouwwerk van permanent toezicht en vrijwillige audits is daardoor overbodig geworden.

Gedurende het jaar 2019 zal de verstrekte garantie gefaseerd worden afgebouwd. De garantie heeft  betrekking op de door een gerechts­deurwaarder voor opdracht­gevers ontvangen gelden, die nog niet aan die opdracht­gever zijn door­betaald. Vanaf 1 juli 2019 zal voor nieuwe opdrachten geen garantie meer worden verstrekt. Het GGDW blijft vanzelfsprekend wel garant staan voor de uitloop van de verstrekte zekerheid op voordien overeengekomen opdrachten.

Delft, 31 maart 2019
Drs E.H.T.M. Nijpels,
Voorzitter


Ga naar website GGDW