Wist u dat het gemiddeld vijf jaar duurt voordat iemand met problematische schulden zich meldt bij schuldhulpverlening vanaf het ontstaan van de eerste betalingsproblemen?

De eerste reflex is toch om er zonder hulp van anderen uit te komen.  Logisch, want mensen met schulden schamen zich vaak voor de situatie, ook al kunnen schulden iedereen overkomen.

Opvallend is dat we zien dat klanten tijdens de coronacrisis zich veel openlijker uitspreken over schulden. Campagnes als ‘Kom uit je Schuld’ leveren daar een wezenlijke bijdrage aan. Op televisie, op abri’s, in kranten en op sociale media worden geldproblemen gepresenteerd als iets wat iedereen kan overkomen en dat nodigt uit om over schulden te praten. Het wegnemen van schaamte is dus erg belangrijk.  Hoe kun u als schuldeiser ook stimuleren dat klanten hulp zoeken of krijgen wanneer de betalingsproblemen boven het hoofd groeien?

  1. Maak gebruik van het Landelijk Convenant NVVK. Leveranciers uit vaste lasten als huur, water, energie en zorgverzekeringen geven per 1 januari 2021  betalingsachterstanden door aan de Gemeente die op haar beurt contact op kan nemen met de niet-betalende klant. Als schuldeiser uit deze sectoren kunt u hier bij aansluiten. Lees meer over vroegsignalering.
  2. Communiceer zelf ook openlijk over het aantal klanten dat in schuldsituaties verkeert. Geef bijvoorbeeld bij de 3e herinnering aan dat er op dit moment meerdere klanten zijn die vroegtijdig schuldhulpverlening hebben aangevraagd via de gemeente.
  3. Verwijs in een vroegtijdig stadium naar initiatieven waar u als schuldeiser aan verbonden bent, zoals bijvoorbeeld De Nederlandse Schuldhulproute of Vroeg Eropaf. Geef direct aan wat het voordeel voor de klant is. Bijvoorbeeld “Blijkt uit de test op Geldfit.nl dat u hulp nodig heeft, dan geven wij u de ruimte om dit te organiseren”.
  4. Schenk aandacht op uw website aan het voorkomen en oplossen van schulden. Een verwijzing naar bijvoorbeeld www.komuitjeschuld.nl is zo gemaakt. Via deze website kunnen uw klanten ook de test op Geldfit doen. Doe dit gericht, dus bijvoorbeeld als mensen een betalingsregeling afspreken via uw website.

Wist u dat bij dergelijk gestroomlijnde processen uiteindelijk nog geen 2% van de vorderingen door hoeft te stromen naar een incassoproces? Lijkt u dit ook wat, maar heeft u de personele bezetting, de software of de ICT capaciteit niet om dit zelf te verrichten? Laat u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden, Flanderijn Servicing neemt debiteurenprocessen over van MKB en Grootbedrijven.

Meer weten over het outsourcen van uw debiteurenbeheer? Bekijk het hier.

Meer over debiteurenbeheer