Dat verschilt van situatie tot situatie.

Meestal stellen leveranciers in het eigen debiteurenproces de klant in de gelegenheid om een betalingsregeling te treffen. De vorm waarin dit gebeurt verschilt wel. Een paar varianten zijn:

 • Vaste lasten (energie- en woonlasten en zorg): betalingsreling is mogelijk onder de voorwaarde dat de lopende verplichtingen worden nagekomen;

 • Belastingaanslagen: bij de aanslag wordt vaak al aangegeven dat de aanslag gedurende het jaar in 10 termijnen voldaan kan worden ( bijvoorbeeld afvalstoffenheffing, WOZ-aanslag, etc.);

 • Eenmalige facturen: dit varieert van leverancier tot leverancier maar vaak kan er eenmalig een regeling worden getroffen. Wel is het zo dat bij het niet nakomen van de afspraken direct een incassotraject in gang wordt gezet.

Het is belangrijk dat de klant zo snel mogelijk meldt dat de vordering niet ineens betaald kan worden. Daar wordt vaak maar een korte periode voor gegeven. Binnen 14 tot 30 dagen na het vervallen van de factuur moet er een oplossing zijn. Daarna wordt de vordering ter incasso overgedragen.

Stel, het dossier wordt overgedragen aan een incassobureau, is er dan een regeling mogelijk?
Hierover kunnen verschillende afspraken gemaakt worden tussen de schuldeiser (leverancier) en de incassopartij. Vaak is een betalingsregeling nog mogelijk maar de hoogte en duur kunnen erg verschillen. Incassopartijen die werken voor een verscheidenheid aan schuldeisers hebben vaak meer zicht op eventuele andere schulden ten laste van de niet-betalende klant. Daarom is het belangrijk de incassopartij de ruimte te geven voor maatwerk.

Een minnelijk incassoproces duurt meestal 30 tot maximaal 60 dagen. In deze periode wordt de klant bewogen tot een betaaloplossing. Dit gebeurt door middel van:

 • Telefonisch contact

 • Schriftelijk contact

 • Chatfuncties

 • SMS-berichten

 • E-mail contact

 • Social media-berichten

 • WhatsApp/Messenger

 • Huisbezoeken

Wanneer een klant wel wil betalen maar het echt niet kan, wordt de klant op weg geholpen richting de juiste hulp. Meerdere incassopartijen werken samen met instanties als de Nederlandse Schuldhulproute, Geldft, SchuldhulpMaatjes en Humanitas.

Wanneer het niet lukt om de vordering minnelijk te incasseren, volgt bij voldoende verhaalsmogelijkheden de gang naar de rechter. Maar ook na de dagvaarding is er vaak nog gelegenheid tot het treffen van een betalingsregeling. De medewerking van de niet-betalende klant is hierbij essentieel. Eén op de vier klanten maakt na het afgeven van de dagvaarding door de deurwaarder alsnog een betalingsafspraak. Er is dus niet echt een termijn te geven voor het treffen van een regeling maar de meeste regelingen worden getroffen binnen 100 dagen na het vervallen van de factuur.

Het duurzaam oplossen van betalingsachterstanden is een win-win situatie voor klanten en opdrachtgevers van Flanderijn. Want wat betekent het voor u als opdrachtgever (schuldeiser) als klanten niet meer terugkeren in betalingsachterstand? Wat bespaart u dat aan kosten in uw eigen debiteurenproces en wat levert u een verlaging van de DSO op? Wilt u weten hoe wij dit doen? Laat u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden. Flanderijn levert oplossingsgerichte en duurzame minnelijke- en gerechtelijke incassoprocessen.

Meer weten over onze incassoprocessen? Bekijk het hier.

Meer over onze incassodiensten