Terwijl de economische gevolgen van het coronavirus steeds meer zichtbaar worden, horen we van veel woningcorporaties dat huurachterstanden redelijk onder controle zijn.

Dat is goed nieuws, maar we zien ook flinke uitschieters van huurders die al sinds het ontstaan van de crisis niet of nauwelijks huur betalen. Begin november hebben woningcorporaties, zorgverzekeraars, gemeenten, energie- en waterleveranciers en de vereniging voor schuldhulpverleners NVVK het zogenoemde Convenant Vroegsignalering ondertekend, waardoor gemeenten sneller hulp kunnen bieden aan mensen met een betalingsachterstand. Bij woningcorporaties zelf is sociaal verantwoord incasseren vaak het uitgangspunt, maar wat doe je als de huurachterstand oploopt? Kun je dan nog steeds minnelijk incasseren of zelfs maatschappelijk verantwoord incasseren? Het antwoord is ‘ja’ en in deze blog leg ik uit hoe dat precies werkt.

Wil je tips over hoe je samen tot goede KPI’s komt? Download ons whitepaper ‘Van huurachterstand naar duurzame oplossing’.

Download het whitepaper

Is het uitstellen van een incassotraject opstarten sociaal of juist het tegenovergestelde?

Het uitgangspunt van een minnelijk incassotraject, oftewel maatschappelijk verantwoord incasseren, is om op een harmonieuze manier tot een oplossing te komen bij huurachterstanden. Oftewel, streven naar het voorkomen van een gerechtelijke procedure. Om die reden twijfelen woningcorporaties of ze er goed aan doen om een vordering uit handen te geven. Zodra een incassobureau of gerechtsdeurwaarder om de hoek komt kijken, is de kans op een gerechtelijke procedure immers groter, toch? Niets is minder waar. Het uit handen geven van een vordering is juist heel sociaal. Sterker nog: het is bijna asociaal om dat niet te doen. Hoe langer je namelijk wacht met actie ondernemen, hoe groter de kans dat de huurder uiteindelijk zijn huis kwijtraakt

De kracht van tijdig ingrijpen bij betalingsachterstanden

Een huurder die al een aantal maanden geen huur kan betalen, zit financieel in de problemen. Zeker als je bedenkt dat de huur vaak de laatste maandelijkse verplichting is die niet meer betaald wordt. Je kunt je voorstellen dat een oplossing dan niet zomaar gevonden is. En juist daarom is het sociaal om de vordering uit handen te geven, want snelheid is in deze erg belangrijk om extra kosten – die deze huurders niet kunnen betalen – te voorkomen. Een incassobureau of gerechtsdeurwaarder heeft bovendien meer munitie om tot een passende oplossing te komen. De meeste organisaties die incasseren uit het maandelijkse vaste lasten pakket schakelen een partner in die zowel de minnelijke als de gerechtelijke incasso onder één dak uitvoert. Daar komt bij dat landelijke schuldeisers uit het vaste lastenpakket (neem bijvoorbeeld (zorg)verzekeraars, hypotheekverstrekkers, pensioenfondsen, Telecombedrijven) vaak zaken doen met grotere kantoren omdat zij zwaar wegende risk en compliance eisen hebben en IT-wensen. Zo heeft een groot incasso- en deurwaarderskantoor zicht op meerdere betalingsachterstanden in het vaste lasten-pakket. Bij Flanderijn kan bijvoorbeeld worden overgegaan tot casemanagement. Een casemanager communiceert namens alle partijen met de schuldenaar en zoekt een structurele oplossing voor de betalingsachterstanden. Als schuldeiser moet je hierdoor soms wat langer wachten op de volledige betaling, maar het belangrijkste is dat er een oplossing komt en de huurder uit de problemen raakt. Uiteindelijk is dit een win-win situatie voor zowel huurder als woningcorporatie en kun je dit ook verantwoorden richting het bestuur.

Samenwerking met incassobureau of gerechtsdeurwaarder

Een incassobureau of gerechtsdeurwaarder is in deze dus echt een partner die een belangrijke rol heeft binnen jouw incasso-aanpak. Daarom is het zaak om afspraken te maken over maatschappelijk verantwoord incasseren. Want als jij stuurt op een minnelijke oplossing, maar je partner gaat zo snel mogelijk over op een gerechtelijke procedure na overdracht van een dossier, sla je de plank volledig mis. Ook kun je afspraken maken over het percentage gerechtelijke procedures dat mag worden opgestart. Het is belangrijk dat de customer journey van je incassopartner of gerechtsdeurwaarder aansluit op jouw beleid. Leg daarin de nadruk op persoonlijk contact, maak concrete afspraken en stel KPI’s vast waarmee je samen zorgt dat je op koers blijft. Zie je partner als een verlengde van jouw financiële afdeling. In plaats van dat je mee gaat in zijn beleid, is het belangrijk dat je kenbaar maakt wat jij belangrijk vindt en eisen stelt. Zo kun je dossiers met een gerust hart overdragen en weet je zeker dat ook je partner er alles aan doet om tot een minnelijke oplossing te komen.

Alain Steijn
Senior Accountmanager Huurincasso

Wil je tips over hoe je samen tot goede KPI’s komt? Download ons whitepaper ‘Van huurachterstand naar duurzame oplossing’.

Download het whitepaper