Huurverhoging per 1 juli 2022

Vanaf 1 juli 2022 wordt de landelijke huurverhoging weer doorgevoerd. Met de oplopende inflatie kan dit voor sommige huurders voor (nog meer) betalingsachterstanden zorgen. Er zijn verschillende manieren waarmee u op een klantvriendelijke manier het betalen van facturen kunt stimuleren om zo financiële problemen te voorkomen. Uw rol als woningcorporatie of commercieel vastgoedbeheerder is van essentieel belang. Flanderijn kan u daarin als incassopartner ondersteunen.

Vaak zien we dat huurders, voordat ze de huur niet meer betalen, vaak al achterstand hebben bij vijf tot zeven andere betalingsverplichtingen. Het niet betalen van de huur is dus vaak de staart van een probleem, en niet de kop. Dit laat zien hoe belangrijk het is om zo snel mogelijk in actie te komen bij het ontstaan van een huurachterstand.

De risico’s van uitstel van betaling

Uitstel van betaling lijkt in eerste instantie een sociaal verantwoorde oplossing, maar het brengt ook risico’s met zich mee:

  1. Het bieden van betaalruimte is geen garantie dat de huurder deze betaalruimte bij toekomstige financiële krapte ook inzet voor het alsnog inlossen van de huurachterstand.
  2. Het uitstellen van betaalverplichtingen zorgt voor vertroebeling van signalen die weergeven dat huurders in financiële moeilijkheden dreigen te komen.
  3. Hoe hoger het nog terug te betalen bedrag, hoe lastiger het wordt voor huurders met een kleine beurs om deze betaalverplichting alsnog in te lossen.

Benieuwd wat Flanderijn voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

GRATIS ADVIESGRESPREK