Gisteren heeft het kabinet een uitgebreid plan gepresenteerd waarmee zij mensen met schulden wil helpen.

Zo wordt onderzocht of het minimumbedrag van 40 euro incassokosten bij kleine vorderingen verlaagd kan worden voor mensen die in de schulden zitten. Ook start dit jaar nog een experiment met een schuldenrechter waarbij de schulden van een persoon bij een en dezelfde rechter worden afgehandeld. En voor de zomer volgt de consultatie van het wetsvoorstel waarin onder andere wordt geregeld dat mensen bij beslag op een bankrekening voldoende geld overhouden om van te leven.

Het kabinet doet het niet alleen
Dat zijn slechts drie van de 40 acties waarmee het kabinet de komende periode mensen met schulden wil helpen. Dit doet het kabinet niet alleen. Het kabinet werkt samen met tientallen partijen om de schuldenproblematiek van verschillende kanten aan te pakken. Aan de brede schuldenaanpak nemen tientallen organisaties deel waaronder de Rijksoverheid, de NVVK, de KBvG, de Nationale Ombudsman, CZ namens de schuldeiserscoalitie, het CAK, het CJIB, DUO en bewindvoerdersorganisaties.

Nadelige effecten
Een eerste lezing van het actieplan maakt duidelijk dat er nog steeds geen aandacht is voor de nadelige effecten van het huidige griffierechtenstelsel voor de schuldenaar. Nog even ter herinnering: in 2010 is er een nieuw stelsel ingevoerd waarbij rechtspersonen een veel hoger griffierecht betalen om een zaak aanhangig te maken bij de rechter dan particulieren. Zo betaalt een rechtspersoon voor een vordering van € 600 aan de rechtbank  € 476 griffierecht en een natuurlijk persoon € 226. Dit lijkt op zich redelijk, ware het niet dat de partij die in het ongelijk wordt gesteld ook wordt veroordeeld om het griffierecht van de eisende partij te betalen. En dat is nu juist dat hoge griffierecht! En dit gebeurt in zo’n 95% van de gevallen. Jaarlijks worden er zo’n 375.000 incassoprocedures bij de kantonrechter gevoerd. Het gaat dus echt om hele grote bedragen (tientallen miljoenen) die substantieel bijdragen aan het vergroten van de schuldenproblematiek. Een rechtvaardiger griffierechtenstelsel zou ook onderdeel moeten zijn van het actieplan. Misschien dus nog een 41e actie toevoegen?

Michel van Leeuwen
Directielid Flanderijn