Op dinsdag 29 november vond op het hoofdkantoor van ABN AMRO in Amsterdam de lancering plaats van de Nationale Coalitie Financiële Gezondheid, een samenwerkingsverband van bedrijven en organisaties die zich actief inzetten voor de financiële gezondheid van werknemers. De lancering vond plaats in aanwezigheid van Hare Majesteit Koningin Máxima, ere-voorzitter van SchuldenlabNL.

 

Werkgevers spelen een belangrijke rol in het vroegtijdig signaleren van financiële problemen en schulden van hun medewerkers. Recent onderzoek van Deloitte heeft uitgewezen dat vier op de vijf werkgevers in Nederland te maken hebben met werknemers met schulden. Twaalf procent van de werkgevers heeft vaak met deze situatie te kampen. Werkgevers zijn in staat om dit soort problemen vroegtijdig te signaleren. Belangrijke indicatoren zijn hoger verzuim, korte lontjes, lagere arbeidsproductiviteit en informatieverzoeken van deurwaarders.

Flanderijn is vanaf het plan van oprichting bij de coalitie betrokken. Niet alleen als werkgever van bijna 600 collega’s maar ook als kennispartner van SchuldenlabNL. Flanderijn-directeur Michel van Leeuwen mocht de aanwezigen vertellen welke ontwikkelingen Flanderijn op dit moment ziet. Een zorgwekkende ontwikkeling is de forse toename van het aantal jongvolwassenen met betalingsachterstanden, iets waar ook Arjan Vliegenthart, directeur van het Nibud, aandacht voor vroeg. Een andere ontwikkeling is de afname van het aantal loonbeslagen in de eerste zes maanden van 2022. Die afname wordt enerzijds veroorzaakt doordat er in coronatijd minder betalingsachterstanden zijn ontstaan, anderzijds doordat er veel meer nadruk ligt op minnelijke incasso. In slechts 7 op de 100 situaties start Flanderijn namens haar opdrachtgevers een gerechtelijke procedure, die eventueel gevolgd worden door een loonbeslag.

Zoals Hare Majesteit Koningin Máxima het aan het slot van de inspirerende lancering verwoordde: het is dus belangrijk om ook zicht te krijgen op werknemers waarbij geen loonbeslag wordt gelegd maar die wel financiële problemen ervaren. En dat is belangrijk omdat het gezamenlijke hoofddoel van de coalitie is 50% minder medewerkers die financieel ongezond of kwetsbaar zijn in 2030. Nibud heeft een tool ontwikkeld om de huidige financiële gezondheid van medewerkers te meten. Hier vindt u de FinanciëleGezondheidsCheck.

Meer informatie over de doelstellingen van de coalitie vindt u op de website van SchuldenlabNL.