Maart 2020 gaat de geschiedenis in als de maand waarin de grootste crisis van deze eeuw een feit werd. Wat eerst nog ver van ons bed leek werd ook in Nederland realiteit. Gezondheid en relaties koesteren was voor de meeste generaties nog nooit zo belangrijk als nu. Helaas lijkt een economische recessie onafwendbaar. Creditmanagers worden genoodzaakt het debiteuren- en incassobeleid te heroverwegen in het perspectief van de huidige crisistijd. Hoe voorkom je dat je zelf als schuldeiser in de problemen komt, omdat consumenten niet langer in staat zijn hun rekeningen op tijd te betalen?
 
Gelukkig betrekken veel opdrachtgevers ons bij het stellen en beantwoorden van dit soort vragen. Mede daarom hebben we bedacht om een aantal van onze adviezen in de vorm van een e-book aan de markt aan te bieden. We geven hierin de handvatten voor een verantwoordelijk debiteuren-en incassobeleid. Op een manier waarbij zowel de belangen van de schuldeisers als van de schuldenaar worden gediend. Gebaseerd op eigen ervaringen en wetenschappelijke inzichten.
 
Wij wensen u veel leesplezier en zijn altijd bereid om uw vragen en opmerkingen te beantwoorden.
 

Download het e-book