2022 is net van start gegaan, ook binnen onze branche betekent dat een aantal veranderingen, in dit artikel zetten wij deze veranderingen voor u op een rijtje.

Aangepaste griffierechten vanaf 1 januari 2022
Na een jarenlange strijd over de hoogte van de griffierechten zijn deze vanaf 1 januari 2022 eindelijk aangepast. Er zijn nieuwe categorieën ingevoerd voor geldvorderingen tussen de € 500 en € 1.500 en tussen € 1.500 en € 2.500. Dat heeft als resultaat dat in veel kantonzaken procederen goedkoper wordt.

Tot 1 januari gold voor vorderingen tussen € 500 en € 2.500 namelijk het forse griffierecht van € 507. Wanneer voor een vordering van bijvoorbeeld € 700,00 een gerechtelijke procedure werd gestart moest er eerst € 507 griffierecht worden betaald aan de Rechtspraak. Nu geldt voor diezelfde vordering een griffierecht van € 322, een verlaging van ruim 36%. Het overzicht met de nieuwe tarieven vindt u hier: Griffierecht kantonrechter | Rechtspraak

Nieuwe Btag-tarieven
Jaarlijks worden de schuldenaarstarieven voor ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders door de Minister voor Rechtsbescherming geïndexeerd. Dit is het vaste tarief dat de gerechtsdeurwaarders voor zijn ambtshandelingen (bijvoorbeeld een dagvaarding, betekening of beslag) bij een schuldenaar in rekening brengt. Deze handelingen zijn vastgelegd in het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders (Btag). Voor 2022 is de indexatie 4,88%. De nieuwe Btag-tarieven vindt u hier: Microsoft Word - btag 1 januari 2022 (kbvg.nl)

Wijziging in beslagvrije voet vanaf 1 januari 2022
Begin vorig jaar is de vaststelling van de beslagvrije voet (BVV) ingrijpend gewijzigd. De BVV is het minimum bedrag dat een schuldenaar na een beslag op inkomen of bankrekening moet blijven ontvangen om in de noodzakelijke kosten van levensonderhoud te voorzien. De nieuwe regelgeving heeft als belangrijkste doelstelling dat direct na het beslag de juiste BVV wordt toegepast. Daarvoor kwam het zeer regelmatig voor de berekende BVV te laag was waardoor een schuldenaar te weinig geld overhield. Op de website van de KBvG vindt u uitgebreide informatie vBVV - KBvG

In de dagelijkse praktijk lijkt de nieuwe methode goed te werken. Er ontstonden nog wel problemen bij het leggen van beslag op uitkeringen. Sommige gemeenten gaven voor de berekening van de BVV niet altijd de gereserveerde vakantietoeslag door. Dat leidde in een aantal gevallen tot een te lage BVV. Dat is nu per 1 januari 2022 aangepast (artikel 475cd lid 2 Rv). Bij beslag op een bijstandsuitkering geldt altijd een beslagvrije voet van 95% van de toepasselijke bijstandsnorm en wordt er dus 5% naar de beslaglegger overgemaakt.