Op 12 januari heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland uitspraak gedaan in een renvooiprocedure over het beslag op de zorgbonus. Deze uitspraak geeft de gewenste duidelijkheid. De door de werkgever uitgekeerde zorgbonus valt niet onder een al gelegd loonbeslag. Het is wel mogelijk om beslag op de zorgbonus te leggen.

Zorgbonus valt niet onder loonbeslag
De rechtbank heeft bepaald dat de zorgbonus niet rechtstreeks voortvloeit uit de rechtsverhouding (arbeidsovereenkomst) van de zorgaanbieder. Bij loonbeslag wordt dus niet automatisch beslag gelegd op de zorgbonus: daar is een apart beslag voor nodig. Bovendien raadt de rechtbank gerechtsdeurwaarders aan om met opdrachtgevers in gesprek te gaan, om te achterhalen of zij beslag op de zorgbonus willen leggen of - uit respect en waardering voor de zorg - daarvan willen afzien. 

Wat en voor wie is de zorgbonus?
De zorgbonus kon tot 10 november 2020 door de werkgever worden aangevraagd en was bestemd voor zorgprofessionals die zich tussen 1 maart 2020 en 1 september 2020 hebben ingezet voor patiënten en cliënten met COVID-19.  De bonus is met name bestemd voor verpleegkundigen in de ziekenhuizen en verpleegkundigen en verzorgenden in zorginstellingen. Maar ook bijvoorbeeld voor schoonmakers in de zorg. Wanneer de bonus via de werkgever is betaald kan per werkgever verschillen. De meeste bonussen lijken in november en december te zijn betaald. 

Advies
De uitspraak geeft de gewenste duidelijkheid en de handvatten om te handelen.  Flanderijn adviseert onze opdrachtgevers om niet apart beslag op de zorgbonus te leggen. Dit vanwege het bijzondere karakter van de bonus.