Flanderijn en gemeente Amsterdam werken samen bij het oplossen van problematische schulden

Wanneer iemand niet meer in staat is om zijn of haar schulden te betalen, kan hij of zij aankloppen bij de gemeente voor schuldhulpverlening. Jaarlijks gebeurt dit zo’n 90.000 keer. Toch blijkt uit verschillende onderzoeken dat veel mensen met schulden de weg naar de hulpverlening niet weten te vinden. Soms door schaamte, soms omdat er veel hobbels genomen moeten worden om die hulp te krijgen.

Vandaag hebben Renger Visser, directeur Inkomen van de gemeente Amsterdam, en Nanda Bicker, directeur van het Amsterdamse kantoor van incasso-en gerechtsdeurwaardersorganisatie Flanderijn, een convenant getekend. Doel van dit convenant is om Amsterdammers met schulden, die door de deurwaarder worden bezocht, op weg te helpen richting schuldhulpverlening. Er zijn werkafspraken gemaakt over de aanmelding, communicatie en het opschorten van incassomaatregelen. In dit traject is de medewerking van de Amsterdammer met schulden essentieel. Deze geeft immers toestemming aan Flanderijn om hem of haar bij de gemeente aan te melden voor hulp.

Nanda Bicker over het convenant: “Wanneer iemand schulden heeft is het bezoek van een deurwaarder vaak het moment waarop hij of zij de ernst van de situatie in ziet. Tot nu toe konden wij die persoon wel wijzen op de mogelijkheden van hulp en budgetcoaching maar speelden we niet echt een actieve rol. Dat gaan we nu dus wel doen. Wanneer we zien dat iemand het echt niet meer zelf kan oplossen en hulp nodig heeft, hebben we nu de mogelijkheden om direct actie te laten ondernemen. Dit past ook volledig in onze oplossingsgerichte manier van werken.”

Om te beoordelen of de afspraken in de praktijk ook het gewenste effect hebben, vindt de verwijzing in eerste instantie alleen plaats bij betalingsachterstanden voor zorgpremies. Bij gebleken succes wordt de samenwerking uitgebreid voor andere vorderingen.