In oktober 2020 werd op Paleis Noordeinde PACT I ‘Naar een schuldenzorgvrij Nederland’ bekrachtigd, een initiatief van SchuldenLabNL.

Flanderijn is sinds 2019 partner van SchuldenLabNL. In aanwezigheid van minister Carola Schouten, voorzitter Gerrit Zalm en (via een videoverbinding) HM Koningin Máxima werd op dinsdag 7 juni 2022 in het hoofdkantoor van de ING Bank in Amsterdam de impact van de vijf aangesloten schuldhulpinitiatieven in de afgelopen twee jaar besproken. Ook werden drie recent aangesloten methoden gepitched (Over Rood, Plinkr Hub en Hoe word je rijk?).

Bart Nieuwstraten (ING) en Menno van der Wal presenteerden hun onderzoek naar de impact van vijf beproefde methoden. ‘Iedere methode grijpt op zijn eigen wijze in op de kosten die het hebben van schulden met zich meebrengt’, weet van der Wal. Zo werkt de Doorbraakmethode vooral kostenbesparend in de gemeentelijke regelingen. En zorgt de Nederlandse Schuldhulproute ervoor dat de ‘dure’ schuldhulpperiode wordt verkort.

Minister Schouten deed een oproep om het schaamtevraagstuk aan te pakken. ‘Het taboe moet doorbroken worden. Mensen wachten nu veel te lang op het vragen om hulp, met alle gevolgen van dien. We hebben allemaal wel een keer hulp nodig gehad. Daar moeten we open over zijn’, zo hield zij de ruim 150 aanwezigen, waaronder wethouders, de voorzitter van de NVB en de CEO’s van ING Nederland en ING Groep voor.

Het slotwoord was aan Koningin Màxima.  Zij benadrukte nog eens hoe belangrijk het is dat de mens centraal wordt gesteld. Maar zij vindt het ook belangrijk dat het systeem wordt gerepareerd. ‘We hebben 1,4 miljoen huishouden met problematische schulden, 1,2 miljoen daarvan is niet bekend bij schuldhulpverlening, dat moet anders’ aldus Màxima.  Zij riep gemeenten op om de goede ervaringen met de methodes van SchuldenLabNL te delen en collega’s hiervoor enthousiast te maken. ‘Er is heel veel werk te doen. Maar als we elkaar steunen en van elkaar leren, kunnen we heel veel mensen helpen.’

Onderstaand een korte samenvatting van de reeds bewezen methodes die in de komende periode verder uitgerold worden.

 1. De Doorbraakmethode (DBM)
  DBM biedt instrumenten voor zorgprofessionals om de bestaanszekerheid van multiprobleemhuishoudens te herstellen, waarin de nadruk wordt gelegd op het bundelen van krachten:

  81% van de deelnemers beschrijft een hogere kwaliteit van leven na deelname aan DBM!
   
 2. Nederlandse Schuldhulproute (NSR)
  NSR leidt mensen met financiële stress naar passende hulp om financieel gezond te worden en te blijven door toeleiders en gemeenten te verbinden met interventies.

  Sinds de start van de NSR hebben meer dan 1 miljoen klanten de website van NSR bezocht!
   
 3. Jongeren Perspectief Fonds (JPF)
  JPF biedt een aanpak voor jongeren die door schulden belemmerd worden in hun maatschappelijke ontwikkeling. De schulden worden kwijtgescholden voor een maatschappelijke tegenprestatie (opleiding, stage, etc.) waardoor in het traject niet de schuld, maar het toekomstperspectief centraal staat.
   
 4. Voorzieningenwijzer (DVW)
  DVW helpt mensen met een wankele financiële situatie om toeslagen en steunregelingen beter te benutten. Deelname aan DVW zorgt voor een positieve verandering in besteedbaar inkomen, wat een belangrijke stap is om tot een bestaansminimum te komen en te participeren in de samenleving.
   
 5. Collectief Schuldenregelen (CSR)
  CSR helpt schuldenaren met veel verschillende schuldeisers met het sneller bereiken van een akkoord met schuldeisers en het vaker inzetten van saneringskrediet.
   

Alle initiatieven hebben als overeenkomst dat zij voortkomen uit samenwerkingen tussen publieke en private organisaties. Wilt u weten op welke wijze Flanderijn invulling geeft aan de ambitie van een Schuldenzorgvrij Nederland? Neem dan contact op met Customerrelations@flanderijn.nl


Bron: Schuldenlab Impactmetingen