In de afgelopen weken is er in de media, naast natuurlijk het coronavirus, heel veel aandacht voor de toeslagenaffaire.

Kwijtschelding
Enkele weken geleden heeft de staatssecretaris aangekondigd dat de Belastingdienst en een aantal overheidsinstanties (bv. UWV SVB, CAK) alle schulden kwijtschelden van die mensen die door de affaire zijn gedupeerd. Daarbij heeft de staatssecretaris ook alle andere schuldeisers opgeroepen om schulden kwijt te schelden. Hiermee wil zij gedupeerden een 'schone lei' bieden.

Standpunt particuliere schuldeisers en KBvG
Veel grote schuldeisers maar ook bijvoorbeeld politici hebben vraagtekens gezet bij de oproep van de staatssecretaris. Waarom moeten particuliere schuldeisers opdraaien voor de grove fouten die de Belastingdienst en andere overheidsinstanties hebben gemaakt? Een zeer legitieme vraag. Ook de KBvG stelde zich op het standpunt dat een deel van de rekening niet zomaar bij private schuldeisers gelegd kan worden. Een aantal gemeenten liet wel weten dat zij hun vorderingen zouden kwijtschelden.

Motie Wilders
De verontwaardiging over de oproep en de wens om de gedupeerde ouders snel duidelijkheid te geven, leiden tot een motie van Geert Wilders waarin hij het kabinet verzocht om, indien nodig, als overheid de private schuldeisers van slachtoffers over te nemen zodat zij de eerder toegezegde € 30.000 schadevergoeding kunnen behouden. Deze motie is op 26 januari 2020 door de Tweede Kamer aangenomen. Hoe de motie uitgewerkt gaat worden is nog niet bekend.

Terughoudendheid
Inmiddels heeft een aantal opdrachtgevers van Flanderijn aangegeven terughoudend te willen zijn in het invorderen van schulden bij gedupeerden van de toeslagenaffaire. Zij willen graag geïnformeerd worden over de klanten waar we tegen deze situatie aan lopen en dan beslissingen nemen over het vervolg, waarbij natuurlijk de uitwerking van de motie Wilders een rol zal spelen. De medewerkers van Flanderijn houden hier bij de behandeling van de opdrachten rekening mee. Binnenkort hopen we van de overheid meer informatie te ontvangen over de gedupeerden. Hierover zijn gesprekken gaande.