Begin vorige maand informeerden wij u over de stand van zaken rondom de financiële afwikkeling van de toeslagenaffaire.

In de feestmaand december is door alle betrokken partijen, waaronder de gerechtsdeurwaarders, enorm hard gewerkt aan de verdere inrichting van de systematiek om private schulden te melden die voor compensatie in aanmerking komen. Omdat de eerste moratoriums in februari 2022 aflopen is deze voortvarendheid ook noodzakelijk.

Uitgangspunt in de regeling is dat de gedupeerde zelf verantwoordelijk blijft voor het melden van zijn of haar schulden. Op de website van Sociale Banken Nederland (SBN, een uitvoeringsorganisatie van 23 kredietbanken) is te lezen welke schulden gemeld kunnen worden en hoe dit in zijn werk gaat. Maar separaat aan deze methodiek hebben alle gerechtsdeurwaarders alle vorderingen gemeld die bij hen in behandeling zijn jegens de gedupeerden. Die gedupeerden zijn bij de gerechtsdeurwaarders bekend doordat er tweewekelijks bestanden tussen de gerechtsdeurwaarders en de Belastingdienst worden gewisseld. In dossiers met een titel (vonnis, dwangbevel of notariële akte) zijn ook alle bedragen gemeld, bij minnelijke dossiers is alleen gemeld dat er namens een schuldeiser een vordering in behandeling is. Die gegevens kunnen de gedupeerden inzien en bevestigen dat de schulden er daadwerkelijk zijn. SBN zorgt voor de verdere afwikkeling.

In onze vorige update meldden wij al dat er vanuit verschillende kanten met de dienst Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagenaffaire en de Belastingdienst wordt gesproken. Dat maakt de operatie ook erg complex. We hebben daarom contact met een deel van onze opdrachtgevers (met name zorgverzekeraars, banken en nutsbedrijven) om te voorkomen dat vorderingen dubbel worden gemeld of helemaal niet worden gemeld.

Binnenkort informeren wij u in een speciale nieuwsbrief verder over de afwikkeling.