Sinds het uitbreken van de coronacrisis werken gerechtsdeurwaarders anders bij het afgeven van stukken. Die andere manier van werken is gebaseerd op de richtlijnen van de RIVM om minimaal 1,5 meter afstand te houden. Dagelijks bezoeken deurwaarders tientallen adressen. Vooraf is het onduidelijk of op die adressen een besmettingsrisico is. We willen voorkomen dat de deurwaarders zichzelf of anderen in gevaar brengen. Daarom hebben alle gerechtsdeurwaarders in Nederland afgesproken om bij huisbezoeken zoveel mogelijk de stukken achter te laten in een gesloten envelop en niet meer aan te bellen. Deze afspraken gelden in ieder geval zolang de richtlijnen van het RIVM over afstand houden van kracht zijn.

Brievenbus
In de wet is geregeld dat de deurwaarder probeert om ambtelijke stukken achter te laten aan degene over wie het stuk gaat of aan een huisgenoot. Wanneer niemand thuis is, zal de deurwaarder het stuk in een envelop in de brievenbus doen. Het in de brievenbus achterlaten mag ook wanneer er bijzondere omstandigheden zijn waardoor het niet aan iemand kan worden afgegeven. De richtlijnen van het RIVM over afstand houden is zo’n bijzondere situatie.

Tijdelijke wet
Sommige rechters vonden dat de deurwaarders, ondanks de bijzondere omstandigheden, toch gewoon moesten aanbellen en hun best moesten doen om met de bewoners te spreken. Andere rechters vonden dat het achterlaten in de brievenbus mogelijk was. Om hier duidelijkheid in te geven is op 23 juni jl. wetgeving ingevoerd die het standpunt van de gerechtsdeurwaarders ondersteunen. In verband met de RIVM-richtlijn over het houden van afstand mogen zij het stuk in een envelop achterlaten en hoeven zij niet aan te bellen. De deurwaarder mag dit zelf beslissen.

Wat doen wij?
Voor onze deurwaarders is het belangrijk om met de betrokken personen in contact te komen. Wanneer er geen of weinig gezondheidsrisico’s zijn zal de deurwaarder daarom proberen het stuk persoonlijk af te geven. Daarbij wordt de benodigde afstand gehouden. Ook zal de deurwaarder vragen om voor meer uitleg contact op te nemen met de medewerkers op kantoor.