Direct naar de content Direct naar de footer

Vroegtijdig hulp bieden aan huurders

Ook binnen de woningcorporaties staat het sociaal incasseren centraal.  Wij gingen langs bij Woningstichting deltaWonen uit Zwolle.  Ook hier ligt net als bij Flanderijn de focus op het vroegtijdig bieden van hulp en  het doorverwijzen naar de juiste hulporganisaties.  Een inspirerende ontmoeting met Froukje die wij graag met u delen. 

Tot hier. En nu verder. campagne froukje deltawonen

Flanderijn is van oudsher gespecialiseerd in het incasseren van huur­achterstanden en andere aan huur gerelateerde vorderingen. De meeste woningstichtingen maken gebruik van de services van Flanderijn. Niet alleen beschikt Flanderijn hierdoor over veel expertise binnen de sector maar ook de wijze van incasseren sluit goed aan. Ook bij Flanderijn staat immers het vinden van een goede betaaloplossing centraal.

Uit onderzoek van Corporatiemonitor blijkt dat het aantal mensen met huurachterstanden voor het eerst in jaren toeneemt.  Welke effecten ziet Froukje, medewerker sociale incasso  van deltaWonen?  En hoe gaan zij daar als grotere woningcorporatie mee om?  

Woningcorporatie deltaWonen in Zwolle

Woningcorporatie deltaWonen zorgt dat huurders prettig en comfortabel kunnen wonen op een plek waar zij zich thuis voelen. Als woningcorporatie bouwen, verhuren en beheren zij sociale huurwoningen in de gemeenten Zwolle, Kampen en Oldebroek. Hun visie is dan ook om voor iedereen een passend thuis te vinden dat betaalbaar en toekomstbestendig is. Zo groeien we samen naar een duurzame  samenleving.

Iedereen verdient een plek waar mensen naar elkaar omkijken en een stem hebben. Zo vinden zij het niet alleen belangrijk wat zij doen, maar ook hoe zij dingen doen. Daarom werken zij volgens vier basisprincipes: respectvol, professioneel, verbindend en verrassend.

Ontmoet  deltaWonen

AANTAL HUURACHTERSTANDEN neemt TOE volgens nu.nl

In de afgelopen jaren daalde juist het aantal huurachterstanden en huisuitzettingen. Echter volgens nu.nl hebben sinds het begin van 2022 woningcorporaties vaker te maken met huurachterstanden. De hoge inflatie, deels veroorzaakt  door de hogere energieprijzen, zorgen hiervoor.

Vanaf de eerste maanden van 2022 lijkt er dus sprake te zijn van een trendbreuk. Dit is nog niet in elke regio zichtbaar echter het is de  verwachting dat in 2023 de huurachterstanden nog verder zullen toenemen. 

Zo vroeg mogelijk achter de voordeur komen

Froukje van woningcorporatie deltaWonen ziet nog geen stijging in het aantal huurachterstanden. Maandelijks monitoren zij en haar collega's of de achterstanden zijn gestegen. Dat stemt ons gerust, vertelt Froukje. Wel horen we dat mensen zich zorgen maken met de stijgende kosten. Wij bieden dan een luisterend oor en leggen waar nodig de contacten met netwerkpartners, sociale wijkdiensten en gemeentes, zodat zij hun verder kunnen adviseren.

Het verhaal achter de huurachterstand leren kennen

Froukje richt zich op sociale incasso.  We benaderen huurders met een achterstallige betaling niet van achter het bureau, maar gaan er juist proactief naar toe. Het verhaal achter de huurachterstand is belangrijk! Daarom willen wij in een vroeg stadium achter de voordeur komen. Een minimale regeling treffen kan al de oplossing zijn. In andere gevallen is het goed om budgetbeheer in te zetten. En soms is het nodig om beschermingsbewind in te zetten. Vaak brengen we onze huurders in contact met de juiste hulpverlening. deltaWonen werkt veel samen met netwerkpartners, sociale wijkteams en gemeentes. Juist deze samenwerkingen zijn belangrijk. Zo hebben we verschillende samenwerkingsafspraken met verschillende instanties, zodat we gezamenlijk voorkomen dat mensen uit hun huis worden gezet. Zo werken we samen naar een duurzame samenleving en dat onderscheid ons ook.  

Soms hebben we de hulp van Flanderijn nodig

Als wij na al onze acties niet verder komen hebben we soms hulp nodig van Flanderijn. Flanderijn sluit goed aan op ons sociale incassotraject. De gespecialiseerde incasso experts doen er alles aan om in de minnelijke fase tot een oplossing te komen. Als wij niet verder komen hebben we soms een deurwaarder nodig om wel verder te komen. 

Schulden oplossen doen we samen

Flanderijn is een incasso en gerechtsdeurwaarder waar het maatschappelijk verantwoord incasseren voorop staat.  Een visie die uitstekend aansluit bij de visie en cultuur binnen woningcorporaties. 'Onze huurders hebben behoefte aan iemand met een sociale blik'; vertelt Froukje van deltaWonen.  En juist dat is wat  Flanderijn heeft. 

Flanderijn onderscheidt zich door haar persoonlijke aanpak die grotere schulden en onnodige kosten voor de schuldenaren voorkomt. Dat zie je ook terug in de campagne 'Tot hier. En nu verder.' die men recent heeft gelanceerd. Een inspirerende campagne  die duidelijk laat zien hoe belangrijk samenwerking in de keten is. Schulden oplossen doe je immers samen!

Tot hier. En nu verder.

De werkwijze van Flanderijn laat zien dat er door in gesprek te gaan met de klant vaak een oplossing kan worden gevonden. En juist het thema samenwerking staat centraal in onze nieuwe campagne 'Tot hier. En nu verder'. 

Met deze campagne willen we alle betrokken partijen oproepen tot samenwerking. We leven immers in een onzekere tijd. Een tijd waarin samenwerking en  vertrouwen de sleutels zijn tot een schuldzorgvrije maatschappij. Dat vraagt om een volgende stap waarin wij als Flanderijn, graag het voortouw nemen. Hoe wij dat doen leest u op onze speciale campagnepagina. 

Ontdek onze campagne