Direct naar de content Direct naar de footer

Samen naar een schuldvrije situatie

Samen lukt 't. Dat is het credo van SchuldHulpMaatje, een vrijwilligersorganisatie die mensen wil helpen met (dreigende) financiële problemen.  Net als Flanderijn zetten zij zich in om mensen met schulden vroegtijdig te bereiken. Alle reden voor een uitgebreide kennismaking met John van SchuldHulpMaatje Nederland.

Naastenliefde is de basis en het evangelie van de inspiratiebron van SchuldHulpMaatje. Ieder  mens verdient immers aandacht, zorg en ondersteuning. De vrijwilligers van SchulpHulpMaatje proberen een structurele bijdrage te leveren aan het oplossen van de toenemende schuldenproblematiek. Deze aanpak, die de reguliere schuldhulpverlening ondersteunt, is gebaseerd op samenwerking met overheden, maatschappelijke organisaties en bijvoorbeeld gerechtsdeurwaarders als Flanderijn, die kiezen voor maatschappelijk verantwoord incasseren.

Want samen lukt 't, vertelt John die zich samen met 75 schuldhulpmaatjes iedere dag zonder te oordelen, inzet voor mensen met schulden. 

Het gaat om gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid

De visie van SchuldHulpMaatje is dat mensen uiteindelijk zelf weer in staat zijn om financieel zelfredzaam te worden. De belangrijkste drijfveer is dat we mensen die het zelf niet kunnen op sleeptouw meenemen om het samen te doen, vertelt John, bestuurslid bij SchuldHulpMaatje.

Het is niet zo dat mensen met schulden hun openstaande rekeningen aan ons overhandigen. Onze schuldhulpmaatjes gaan naast de cliënt  zitten en laten hen de brieven zelf openmaken. We kijken samen wat er aan de hand is en brengen de schulden in beeld. Vervolgens kijken we welke regelingen van toepassing zouden kunnen zijn. 

Schuldhulpmaatjes kijken mee en zorgen dat de mensen met schulden bij de juiste partijen terecht komen. Vaak weten mensen gewoon niet waar ze moeten beginnen, aldus John.  Begeleiding in gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staan centraal.

SchuldHulpMaatje Nederland is vanuit een christelijke achtergrond ontstaan, maar onze deuren staan open voor alle mensen met schulden, vertelt John.  Zo versterken zij de diaconale inzet van kerken, christelijke geloofsgemeenschappen en organisaties.

Wat de aanpak van SchuldHulpMaatje van andere maatschappelijke organisaties onderscheidt is, dat wij bij de mensen thuiskomen. Voor veel mensen biedt juist die veilige thuisomgeving namelijk extra houvast!   Een ander voordeel is dat onze vrijwilligers flexibel inzetbaar zijn. Als het nodig is  kunnen we een uur tot anderhalf uur met iemand gaan sparren.

Juist dat persoonlijke contact maakt onze aanpak succesvol.

Ontmoet  SchuldHulpMaatje

Hulp vanuit verbondenheid met mensen

Het is geweldig te zien hoeveel mensen er zijn die zich binnen het sociaal domein inzetten om andere mensen te helpen. Dat gebeurt individueel of via één van de vele organisaties zoals bijvoorbeeld Schuldhulpmaatje. Ik merk  dat dit  bij alle vrijwilligers heel veel voldoening geeft, vertelt John. 

Iedere vrijwilliger draagt op zijn of haar manier bij

Zo staat bij de meeste vrijwilligers bij SchuldHulpMaatje Nederland het verder kunnen helpen van mensen centraal. Iedere vrijwilliger heeft zijn eigen rol. Zo onderhoudt het bestuur  contacten, faciliteert opleidingen en neemt financiële beslissingen. De coördinatoren beoordelen de hulpvragen en matchen een hulpvrager met een schuldhulpmaatje.  En onze schuldhulpmaatjes zitten bij de mensen aan de keukentafel en proberen ze weer uitzicht op een mooie toekomst te geven.  Samen lukt 't, dat is waarin wij geloven bij SchuldHulpMaatje, vertelt John. Zeker als iemand in de schulden zit, dan heeft diegene iemand nodig die in hem of haar gelooft en helpt. Zonder te oordelen, maar gewoon aan de slag gaan om weer financieel orde op zaken te stellen.

Flanderijn lanceert de campagne Tot hier En nu verder

De campagne 'Tot hier. En nu verder'.

Wij onderhouden als schuldhulpmaatjes  al vele jaren een mooi partnership met Flanderijn, vertelt John.  De verhalen binnen de campagne 'Tot hier. En nu verder',  hebben mij niet alleen geinspireerd maar laten vooral zien dat ook bij  Flanderijn de mens altijd centraal staat en men de focus legt op samenwerking.  Alleen door samen naar oplossingen te zoeken  kunnen steeds verder oplopende schulden worden voorkomen.  

Meer inspirerende verhalen