Direct naar de content Direct naar de footer

Opbouw leergang Verantwoordelijk Incasseren

De leergang wordt opgebouwd uit een aantal modules en wordt afgesloten met een toets. Op deze pagina leest u meer over de modules die worden behandeld tijdens de leergang.

Module 1

Introductie verantwoordelijk incasseren 
Duur: 3 hele dagen
Deze training vormt de basis van alle trainingen die verder in het traject volgen. In deze training wordt onder andere gekeken naar de missie en visie van de organisatie waar u werkzaam bent. Maar ook uw persoonlijke visie is van belang. Verder komt aan de orde welke modellen er bestaan (bijvoorbeeld het 4V-model) en de vraag waarom verantwoordelijk incasseren (verder: VI) nuttig is. Ten slotte wordt er ook een deel telefonische vaardigheden in het kader van VI behandeld.

Contact hypotheek, Flanderijn

Module 2

Verantwoordelijk Debiteurenbeheer
Duur: 1 dagdeel
Deze tweede training is het begin van een aantal kennistrainingen die wordt ingezet. Tijdens deze training wordt gekeken naar de inrichting van het debiteurenproces (contactmomenten, vormen van contact, termijnen, kosten) bij de organisatie waar u werkzaam bent. Denk hierbij aan de inrichting van de facturatie, de toepasselijke voorwaarden etc. In het kader van VI bekijken we hoe deze processen moeten verlopen.

Module 3

Voorkomen is beter dan procederen
Duur: 1 dag
In deze derde training wordt uiteengezet wat u kan ondernemen om in het minnelijke traject een vordering verantwoordelijk te incasseren en wat de gevolgen zijn als dit niet lukt. Er wordt uitvoerig belicht wat voor (financiële) consequenties een juridische procedure met zich meebrengt. Met deze kennis in gedachten kan een deelnemer in de toekomst rekening houden  en hiervan ook de klant deugdelijk op de hoogte brengen wat de consequenties zijn van niet betalen in het minnelijke traject.

Module 4

Kostenbewust in het executietraject
Duur: 1 dag
In deze vierde training ligt de focus op het executietraject en wordt bekeken hoe gedurende dit traject er ook verantwoordelijk kan worden omgegaan met de klant bij het incasseren van een vordering. Ook in deze fase van het incassotraject waar de kosten kunnen oplopen is namelijk ruimte voor VI! Denk hierbij aan beperken van kosten en zorgen dat er geen penibele situatie ontstaat voor de klant.

Module 5

Duidelijk schrijven
Duur: 1 dag
In deze laatste training van de leergang wordt ingezoomd op de manier waarop de schriftelijke (verantwoordelijk) kan worden gecorrespondeerd met de klant. Het gaat hier niet alleen om de inhoud van bijvoorbeeld brieven en e-mails, maar ook of en hoe er meer beeldend gecommuniceerd kan worden met de klant.

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs voor een vrijblijvend persoonlijk advies.

Ga naar contact