Flanderijn is convenantspartner van de NVVK. Onderdeel van het convenant is Collectief Schuldregelen.

Collectief Schuldregelen versnelt en vergemakkelijkt het tot stand brengen van minnelijke schuldregelingen. Schuldeisers geven vooraf akkoord op betaalvoorstellen en handelen dossiers collectief af. Dat zorgt voor snellere doorlooptijden en minder rompslomp bij gemeenten en schuldeisers. Daardoor krijgen mensen met schulden sneller perspectief en haken ze minder vaak af.

Voordelen van Collectief Schuldregelen zijn ook kortere doorlooptijden en veel minder correspondentie. Dit levert een win-win situatie op voor zowel de schuldeisers, de gerechtsdeurwaarders en de klant.

Een aantal van onze opdrachtgevers is deelnemer aan Collectief Schuldregelen. Zie Collectief Schuldregelen - NVVK (overzicht deelnemende schuldeisers). Bij niet aangeslotenen zal het verzoek altijd eerst  ter beslissing worden voorgelegd.

Binnen Flanderijn wordt het project Collectief Schuldregelen geleid door Chris Bakhuis, Marieke Boon en Sharita Jaipal.  Vragen kunnen worden gestuurd aan collectiefschuldregelen@flanderijn.nl

We verwachten mooie resultaten van dit initaitief!

Wordt vervolgd!