Direct naar de content Direct naar de footer

Kwaliteit

Flanderijn onderscheidt zich met een eigen kwaliteits­managementsysteem, dat verder gaat dan de gangbare normen in onze branche. De normen voor kwaliteit van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG), de norm voor informatiebeveiliging ISO 27001:2013 en de aanvullende kwaliteitsnormen ISO 9001:2015 en ISAE 3402 zijn in dit systeem geïntegreerd. Wij kunnen onze kwaliteit zwart-op-wit aantonen met onze jaarlijkse beoordelingen door externe auditors en regelmatige controles op grond van de internationale ISAE 3402 standaard.

           

ISO 9001:2015 Is de internationale norm voor informatiebeveiliging.  Flanderijn verwerkt grote hoeveelheden gevoelige data. Voor de ondersteuning van onze persoonsgerichte incasso­processen zijn wij in sterke mate afhankelijk van geautomatiseerde systemen. Het realiseren van een adequate informatiebeveiliging is van groot belang voor onze opdrachtgevers, onze klanten en natuurlijk de organisatie Flanderijn zelf. Het informatie­beveiligings­beleid van Flanderijn heeft als doelen het waarborgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering, het voorkomen van beveiligingsincidenten en het minimaliseren van eventuele gevolgen van dergelijke incidenten.

Om onze informatie­beveiliging op een hoog niveau in te richten volgen wij al jaren het normenkader van ISO 27001. Om dit ook zichtbaar en aantoonbaar te maken voor opdrachtgevers hebben wij ons laten auditeren voor de NEN-norm ISO  27001:2013. Deze certificering geldt voor alle kantoren van Flanderijn in Nederland en België.

Flanderijn beschikt over de zogenaamde ISAE 3402 verklaring (type I en II). ISAE staat voor ‘International Standard On Assurance Engagements’. Type I van ISAE 3402 beschrijft de risico’s bij het in- en uitbesteden van diensten en welke maatregelen de betreffende organisatie heeft genomen om die risico’s te beheersen. In type II wordt door in- en externe audits aangetoond dat de interne beheerprocessen die zijn ingericht ook daadwerkelijk worden uitgevoerd zoals ze zijn beschreven. Deze onafhankelijke toetsing geeft zekerheid over de kwaliteit van de dienstverlening. ISAE schrijft geen aanpak voor maar bevat eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem. Met name financiële dienstverleners hechten belang aan deze verklaring bij het uitbesteden van diensten.

Alle gerechtsdeurwaarders in Nederland dienen te voldoen aan de Normen voor Kwaliteit van de gerechtsdeurwaarder. Deze kwaliteitsnormen zijn opgenomen in een door de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) vastgestelde verordening. De normen hebben o.a. betrekking op klantenwerving, contracten, dossierbehandeling, communicatie, ICT, financiële administratie, continuïteit en personeel en organisatie. Eén keer per twee jaar wordt Flanderijn door externe auditors op deze normen beoordeeld.

Het certificaat FSQS-NL (Financial Services Qualification System) wordt door grote financiële instellingen (met name banken) gebruikt om hun leveranciers op een uniforme manier te toetsen op risicobeheersing en compliance zoals het gebruik van protocollen voor anti-omkoping, beloningsbeleid, anti-witwassen, businesscontinuïteit, informatiebeveiliging, diversiteitsbeleid, milieu, AVG en communicatie. Door middel van de certificering kunnen de opdrachtgevers en leveranciers richting hun stakeholders (bijvoorbeeld toezichthouders) aantonen dat er nauw wordt samengewerkt om de risico’s in de samenwerking te minimaliseren. Flanderijn is in het bezit van een FSQS-NL certificaat.

Flanderijn beschikt over de volledige certificering van de branchespecifieke norm SRCM (Social & Responsible Credit Management). Deze norm richt zich op maatschappelijk betrokken incasseren. Er wordt gestreefd naar oplossingen waarbij de klant perspectief heeft op het oplossen van zijn schuldpositie en dat de schuldeiser zicht heeft op betalingen op de openstaande vordering. Daarnaast omvat de norm ook onderdelen van algemene MVO-richtlijnen.

EcoVadis beheert het eerste samenwerkings­platform dat Supplier Sustainability Ratings voor wereldwijde supply chains levert. Sinds de oprichting in 2007 is EcoVadis een vertrouwde partner geworden voor inkoopafdelingen van meer dan 120 toonaangevende multinationals wereldwijd. Flanderijn beschikt bij EcoVadis over een Silver CSR Rating.

MVO-register
Flanderijn is geregistreerd in het MVO-Register (met 3 sterren). Bedrijven die in het MVO-Register geregistreerd staan dragen bij aan de toekomstbestendigheid van Nederland. Zij streven naar transparantie, impact en goed MVO management en laten zich hierop meten.

Onze MVO prestaties en impact stories zijn voor iedereen te lezen in het MVO-Register.