Direct naar de content Direct naar de footer

Wij ondervinden momenteel een iDEAL-storing. U kunt uw betaling ook overmaken naar rekeningnummer NL74INGB0693560134 met vermelding van uw dossiernummer als betalingskenmerk.

Tip! Publicaties van Flanderijn

Whitepaper: OPTIMALISATIE HUURINCASSO

Het vinden van een duurzame betaaloplossing hangt in veel situaties af van het moment waarop de verhuurder de regie pakt over de openstaande huur. Wachten tot de huurder zelf komt met een betaaloplossing klinkt sociaal, maar uit de praktijk blijkt dat veel huurders dit lastig vinden. In dit whitepaper zoomen we in op een aantal oplossingen die ondersteunend kunnen zijn voor een zakelijk maar ook maatschappelijk verantwoord incassoproces.

Download nu! 

Whitepaper Staedion: SUCCESVOLLE SAMENWERKING

De flinke daling van het aantal ontruimingen bij klanten van Staedion staat centraal in dit whitepaper. Rudolp de Groot, manager van de afdeling Creditmanagement binnen Staedion, vertelt hierin meer over verantwoorde creditmanagement- en incassobeleid. Ook  het verschil tussen de woningcorporatiebranche en de commerciële branche waar De Groot een achtergrond in heeft wordt in dit whitepaper belicht. 

Download nu! n

Tips; VERANTWOORD INCASSeren

In dit whitepaper zoomen we in op de vraag: 'Hoe voorkomt u dat u als schuldeiser in de problemen komt, omdat consumenten niet langer in staat zijn hun rekeningen op tijd te betalen?'. Op basis van de uitkomsten uit diverse onderzoeken en ervaringen uit  de bankencrisis krijgt u beeld van een mogelijke een aanpak om uw incassoproces op verantwooorde wijze te optimaliseren. 

Download nu! 

Whitepaper Alliander: Succesvolle koppeling

Alliander wilde graag een webinterface en gemakkelijk IT-systemenen kunnen koppelen. Erik Keune, Procesconsultant bij Alliander, vertelt over de samenwerking met Flanderijn en systeemkoppeling die voor Alliander is ontwikkeld.  Met name de snelle overdracht en de geboden technische oplossing wordt positief beoordeeld. Keune blikt terug op ''een feestje''.

Download nu!d